Naslovnica Akida Imena i opisi Kur’ana

Imena i opisi Kur’ana

680
Kuran

Allah dž,š, naziva Kur'an mnogim imenima;

1 El-Kur’an

 

 

”Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu.” (Isra’a, 9)

2 El-Kitab (Knjiga)

 

 

”Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša.” (El-Enbija, 10)

3 El-Furkan (ratavljač istine od neistine)

 

 

”Nek je uzvišen Onaj Koji Svome robu objavljuje Furkan da bi svjetovima bio opomena.” (Furkan, 1)

4 Ez-Zikr (Opomena)

 

 

”Mi, zaista, Kur’an (Zikr) objavljujemo i sigurno ćemo Mi nad njim bdjeti.” (El-Hidžr, 9)

5 Et-Tenzil, (objava)

 

 

”Zaista je on Objava od Gospodara svjetova.” (Eš-Šuar’a, 192)

Neka od svojstava Kur’ana

1. Nur (svjetlo)

”O ljudi, dokaz vam je već stigao od Gospodara vašeg, Mi vam objavljujemo jasnu svjetlost.” (En-Nisa, 174)

2. Huda (uputa), Šifa (lijek), Rahmet (milost), Mev’ize (pouka)

”O ljudi, već vam je stigla poruka od vašeg Gospodara, i lijek za ono što vam je u prsima i uputa i milost vjernicima.” (Junus, 57)

3. Mubarek (blagoslovljen)

”A ova Knjiga koju Mi objavljujemo, blagoslovljena je, ona potvrđuje onu prije nje.” (El-En’am, 92)

4. Mubin (jasan)

”I stigla vam je od Allaha svjetlost i jasna Knjiga.” (El-Maide, 19)

5. Bušra (radosna vjest)

”koji potvrđuje prijašnje objave, kao putokaz i radosnu vjest vjernicima.” (El-Bekare, 97)

6 Aziz (snažan)

”One koji ne vjeruju u Kur’an, pošto im je objavljen, a on je, zaista, Knjiga snažna.” (El-Fussilet, 41)

7 Medžid (veličanstven)

”A ovo je Kur’an veličanstveni.” (El-Burudž, 21)

8 Bešir, (vjesnik radosnih vjesti), Nezir, (opomena)

”Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kur’an na arapskom jeziku za ljude koji znaju, vjesnik radosnih vjesti i opomena.” (El-Fussilet, 3-4)


Iz djela Fikhul ibadat, grupe autora