Naslovnica Fetve Kako se ophoditi prema onome ko vrijeđa vjeru i da li se...

Kako se ophoditi prema onome ko vrijeđa vjeru i da li se družiti sa njim?

564
fetve

Pitanje: Imam prijatelja koji vrijeđa vjeru. Kako da se ophodim sa njim, jer ja se uvijek sa njim družim, a on ponavlja psovke i vrijeđanja?

dekorativna linija

Odgovor:

Hvala Allahu.

Vrijeđanje Allaha i vjere je djelo koje izvodi van okvira islama.

Uzvišeni Allah veli: Reci: Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslniku Njegovu rugali? Ne ispričavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. (Et-Tevbe, 65-66)

Tebi je obaveza da ga savjetuješ, da mu ukažeš da su njegova dobra djela poništena, te da ga upozoriš da će, ukoliko se ne pokaje, sresti Allaha sa tim djelom nevjerstva.

Kaži da je zaslužio, zbog tog djela, smrtnu kaznu, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, veli: „Ko napusti vjeru islam, kazna mu je smrt.“1

Podsjeti ga na obaveznost povratka Allahu Uzvišenom, te da će mu Allah oprosti ako se iskreno pokaje.

Ukoliko posluša tvoje savjete, to je dobro, a ukoliko odbije, onda ti nije dozvoljeno da se družiš sa psovačem vjere.

Šejh Ibn Usejmin je upitan o boravku među ljudima koji vrijeđaju Allaha, pa je odgovorio: „Nije dozvoljeno boraviti u takvom društvu, jer Uzvišeni Allah veli: On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bićete kao i oni. Allah će, sigurno, zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike. (En-Nisa’, 140) Allah je taj Koji upućuje.“2

Znaj da loše društvo donosi samo zlo, zato se trudi da ga izbjegavaš, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, lošeg druga uporedio sa onim koji puše u kovački mijeh; ili će ti spržiti odjeću ili ćeš osjetiti neugodan miris.

Ebu Musa prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Primjer dobrog i lošeg društva jeste kao primjer onog ko nosi miris i onog koji puše u kovački mijeh. Onaj koji nosi miris, ili će ti ga pokloniti, ili ćeš ga od njega kupiti, ili ćeš od njega osjetiti ugodan miris. A onaj koji puše u kovački mijeh, ili će ti zapaliti odjeću, ili ćeš od njega osjetiti ružan miris.“3

Imam Nevevi veli: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poredi dobro društvo sa osobom koja nosi miris, a loše društvo poredi sa kovačem koji puše u kovački mijeh. Hadis podstiče na druženje sa dobrim ljudima, bogobojaznim i učenim, a upozorava na opasnost i zabranu druženja sa lošim društvom, novotarima, ljudima koji ogovaraju i puno grijeha čine i sl.“4

Zaključak: Obaveza ti je da ga savjetuješ, jer je on učinio veliko nevjerstvo vrijeđajući vjeru, a ukoliko tebe vrijeđa učinio je veliki grijeh. Ukoliko te posluša onda se i dalje druži sa njim, a ako odbije savjet, onda nema nikakvog hajra u njegovom društvu.

Izvor/autor: IslamQA
Izvor prevoda: Islamhouse

horizontalna linija

1 Bilježi Buhari, br. 3017.
2 Medžmu'u fetava šejh Ibn Usejmin, drugi tom, pitanje br. 238.
3 Bilježi Buharija, br. 5543., i Muslim, br. 2628.
4 Šerhu Muslim, 16/178.