Naslovnica Edeb - Odgoj Ključ zla

Ključ zla

320
KLJUC-ZLA

Ključ šera

Prenosi Ebu Hurejre radijellahu anhu da je neki čovjek rekao Allahovom Poslaniku alejhi selam: “Posavjetuj me” na to reče Poslanik:Nemoj se srditi.” Čovjek ponovi pitanje više puta, a Poslanik mu opet reče:Nemoj se srditi.” (Buharija)

– Ibn Redžeb komentariše: “Ovaj čovjek je tražio od Vjerovjesnika alejhi selam da mu oporuči kratak vasijet koji obuhvata osobine hajra kako bi to od njega zapamtio iz bojaznosti da zbog mnogobrojnosti hajra ne zaboravi nešto od toga. Vjerovjesnik alejhi selam mu je oporučio da se ne srdi, na što je ovaj čovjek ponovio isto pitanje nekoliko puta, a Poslanik alejhi selam mu je ponovio isti odgovor nekoliko puta. Ovo ukazuje na to da srdžba predstavlja zlo i da je čuvanje od iste predstavlja svaki hajr.

– U srdžbi čovjek će izgovoriti ono zbog čega će se kasnije kajati – psovke, uvrede, ružne riječi. Tako nastaje velika šteta, a ako se čovjek suzdrži, srdžba se jednostavno ugasi i nestane.

Ko je hrabar

– Od Ebu Hurejre radijellahu anhu se prenosi da je Allahov Poslanik alejhi selam rekao: “Nije žestok onaj ko brzo reaguje (zbog srdžbe), već je žestok onaj ko sebe kontroliše prilikom srdžbe.” (mutefekun alejhi)

Ibn Kajjim komentariše: “To znači da onaj ko sebe kontroliše prije zaslužuje da se naziva žestokim od onoga koji se ne kontroliše te zapada u konflikt s ljudima.

– Šejhul islam Ibn Tejmijje je rekao: “Zbog toga je jak i žestok onaj koji sebe kontroliše prilikom srdžbe kako bi učinio ono što je ispravno. Što se tiče onoga koga srdžba savlada i ne kontroliše se taj čovjek nije ni hrabar ni žestok.”

Kada se ljutimo

Vjerovjesnik alejhi selam se nikada nije svetio zbog sebe, ali onda kada su prekršene Allahove granice i skrnavljene svetinje islama tada ništa nije moglo zaustaviti njegovu alejhi selam srdžbu. Na drugoj strani primjećujemo da Poslanik salalahu alejhi ve selem nikada nije svojom rukom udario ni slugu ni ženu. Udarao bi samo koga je trebalo kada je bila potreba- kada se borio na Allahovom putu.

Lijek za srdžbu

– Traženje utočišta kod Allaha od prokletog šejtana: “A ako te šejtan pokuša na zlo navesti, ti potraži utočište kod Allaha, On uistinu sve čuje i zna.”

– Prenosi se od Sulejmana ibn Surda radijellahu anhu da je rekao: “Dok smo mi sjedili sa Poslanikom alejhi selam dva čovjeka su se posvađala, a jedan od njih poče ružno govoriti onom drugom iz srdžbe tako da mu je čak i lice pocrvenilo. Tada je Poslanik alejhi selam reče: Zaista ja znam jednu riječ koju, kada bi je čovjek izgovorio u tom stanju, nestalo bi srdžbe u njemu: ‘Utječem se Allahu od prokletog šejtana.'” (mutefekun alejhi)

– Abdest: od Atije Es-Sadi radijellahu anhu se prenosi da je od Allahovog Poslanika alejhi selam čuo sljedeće: “Uistinu je srdžba od šejtana, a zaista je šejtan stvoren od vatre, a se vatra gasi vodom – pa kada se neko od vas rasrdi, neka se abdesti.” (Ebu Davud)

– Mjenjanje položaja u kojem se nalazi onaj koji je ljut: sjedenjem, izlaskom, ili čak ležanjem.

– Prenosi se od Ebu Zera radijellahu anhu: “Doista nam je Allahov Poslanik alejhi selam rekao: ‘Kada se neko od vas rasrdi, a on je u stojećem položaju, neka sjedne, pa ako se ni tada ne bude smirio, onda neka legne.'” (Ebu Davud)

– Prisjećanje na nagradu koja je spomenuta za onoga ko sakrije ili savlada svoju srdžbu, te na poniženje koje donosi srdžba na ovom i onom svijetu.

– Prenosi se od Muaza ibn Džebela da je Allahov Poslanik alejhi selam rekao: “Ko savlada srdžbu onda kada je on u stanju da je ispolji, Uzvišeni Allah će ga na Kijametskom danu pozvati iznad svih stvorenja kako bi mu dozvolio da odabere koju god želi od Hurija.” (Ebu Davud)

Neki od primjera iz života selefa prilikom srdžbe

– Neki čovjek je izgrdio Ibn Abasa radijellahu anhuma. Kada je završio Ibn Abas mu reče: “O Ikrime, da li ovaj čovjek ima kakvu potrebu pa da mu je udovoljimo?” Tada je čovjek oborio glavu i postidio se.

– Jedan čovjek je izgrdio Ebu Ed-Derda, pa mu je Ebu Ed-Derda na to odgovorio: “O ti, čovječe, nemoj srljati u grđenju nas, nego napravi mjesta za mir!”


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje