Naslovnica Fetve Šta treba učiniti onaj ko sa svojom suprugom ima snošaj prije negoli...

Šta treba učiniti onaj ko sa svojom suprugom ima snošaj prije negoli se ona potpuno očisti?

1092
zena, knjiga, ljepota

Pitanje: Imao sam snošaj sa svojom suprugom prije negoli je ona postala potpuno čista od hajza (menstruacije), tj. ostalo je još nešto malo žućkaste tekućine. Pa kakav je keffaret (otkup) za ovaj grijeh, ako je uopće grijeh, ili nisam dužan ništa učiniti?

Odgovor:

Sva hvala pripada Allahu Uzvišenom, salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim:

Doista, muslimanu nije dozvoljeno da polno opći sa svojom suprugom prije negoli ona postane potpuno čista od hajza, a zatim se i okupa, zbog riječi Uzvišenog:
„I pitaju te o mjesečnom pranju! Reci: ‘To je neprijatnost!’ Zato, ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne očiste!“ od hajza, tj. dok joj ne prekine menstruaciono krvarenje: „A kada se očiste“ vodom, tj. kupanjem od hajza: „onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio!“ (El-Bekara: 222)

Onaj ko bude polno općio sa svojom suprugom prije negoli prekinje njeno krvarenje i prije negoli se ona zbog toga okupa, taj se treba pokajati Allahu i tražiti oprosta od Njega Uzvišenog, i da to više nikada ne čini, mimo toga nema nikakvog preciziranog keffareta po mišljenju većine učenjaka, već je dužan samo da se pokaje i traži oprost – kao što si sam spomenuo – a od Ibn Abbasa se prenosi da je takav dužan udijeliti pola dinara.  Imam Ebu Davud bilježi merfu'a predaju od Ibn Abbasa, radijellahu anhuma, da je rekao:

„Kada čovjek polno opći sa svojom suprugom dok je ona trenutno u hajzu, pa neka udijeli pola dinara“.

Hanbelijski učenjaci su uzeli ovu predaju kao dokaz za ovo mišljenje, te su zbog toga obavezali keffaret (od pola dinara) onome ko polno opći sa svojom suprugom tokom trajanja hajza.

Rezime je da muslimanu nije dozvoljeno da opći sa svojom ženom prije negoli ona postane potpuno čista od hajza, te se zatim i okupa, ako pak, bude općio s njom prije završetka hajza, onda se treba pokajati i za oprost moliti, uz to ako bude udijelio koliko dinar ili pola dinara, onda je to lijepo, a vrijednost dinara iznosi: 4. ¼  (četiri grama i jedna četvrtina) zlata.

A Uzvišeni Allah najbolje zna.

Izvor: http://fatwa.islamweb.net/
Prevod: Menhedž