Naslovnica Akida Ko je brojniji: stanovnici Dženneta ili Džehennema

Ko je brojniji: stanovnici Dženneta ili Džehennema

1052
fetve

Pitanje: Da li su brojniji stanovici Dženneta ili Džehennema?

Odgovor: Kažem tražeći pomoć od Allaha subhanehu ve te'ala:

Mnogo je dokaza koji pokazuju da su stanovnici Džehennema brojniji od stanovnika Dženneta. Između ostalog je predaja koju bilježe obadvojica Šejhova (Buharija i Muslim, op. M) od Ebu Seida el-Hudrija, radijjallahu anhu, a on od Vjerovjesnika salallahu te'ala alejhi ve selem da je rekao:

“Allah subhanehu ve te'ala će reći: Ademe! A on će odgovoriti: Odazivam Ti se i radujem, a dobro je u Tvojim Rukama. Pa će mu reći: Uvedi u Vatru odaslane. Kaže: Ko su oni? Kaže: Od svake hiljade devetstotina devedeset i devet. Tada će osjediti djeca, a one koje su nosile u svojim utrobama nešto će pobaciti, ljude ćeš vidjeti da su kao pijani, ali oni neće biti pijani nego je Allahova kazna žestoka. Pa su rekli: Allahov Poslaniče, ko je od nas taj jedan? On reče: Radujte se tome što je od vas jedan a od Je'džudža i Me'džudža devetstotina devedeset i devetorica. Zatim je rekao: Tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša, ja se nadam da ćete biti četvrtina stanovnika Dženneta. Pa smo donijeli tekbir. Pa je rekao: Nadam se da ćete biti trećina stanovnika Dženneta. Pa smo donijeli tekbir. Pa je rekao: Nadam se da će te biti polovina stanovnika Dženneta. Pa smo donijeli tekbir a on je nakon toga rekao: Vi među ljudima niste osim kao crna dlaka na koži bijelog bika ili kao bijela dlaka na koži crnog bika.” [Kraj hadisa]

Odgovorio: Dr. Ahmed Nedžib
Izvor: Saaid.net
Obrada: Menhedž