Uzvišeni Allah kaže: “Allah vam želi oprostiti, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko skrenete!”

– Sejid Kutb kaže: “Ovaj kratki ajet ukazuje na stvarnost onoga što Allah želi ljudima svojim menhedžom kao i stvarnost onoga što im žele oni koji slijede šehavate – strasti i koji skreću s Allahovog menhedža (puta).”

Svako ko bude skretao s Allahovog menhedža doista on slijedi samo strasti.

– Ne postoji menhedž osim jednog jedinog istinskog menhedža, a to je ozbiljnost, ustrajnost i pridržavanje propisa.

– A sve što je mimo toga ustvari je samo strast koja se slijedi, prohtijev kojem se pokorava, skretanje, iskrivljenost, fisk – griješenje i dalalet (zabluda).

– Pa šta je to što Allah želi ljudima onda kada im pojašnjava svoj menhedž i propisuje svoj sunet? Doista On Uzvišeni želi da im oprosti, da ih uputi, udalji od propasti, pomogne u postizanju visokih i plemenitih osobina i deredža.

– A šta im to žele oni koji slijede strasti? Oni koji uljepšavaju ljudima svakojake ideje i pravce koje Allah nije dozvolio, a kamoli propisao svojim robovima?

-Zaista oni njima žele da vrlo daleko odlutaju i skrenu sa ispravnog menhedža, visokog stepena i pravog puta.

El-Hasen el-Basri je rekao nekom čovjeku: “Liječi svoje srce, jer zaista Allah želi od Svojih robova ispravnost njihovih srca.”

– Ibn Redžeb komentariše: “To znači da je Njegova želja i ono što Uzvišeni traži od svojih robova ispravnost srca. Nema ispravnosti srca sve dok se u njemu ne ustanovi i učvrsti spoznaja Allaha i Njegova veličina, voljenje Njega, strah od Njega, bojazan, željenje samo Njega, oslanjanje na Njega i dok se srce ne ispuni time.”

I ovo je suština tevhida i značenje la ilahe illallah, pa neće biti ispravnosti za srca sve dok njihov bog kojeg ona obožavaju, poznaju, vole i od kojeg strahuju ne bude samo Allah Jedini Koji nema sudruga. Kada bi postojao na nebesima i zemlji neki drugi bog koji se obožava mimo Allaha, nebesa i zemlja bi se tada zbog toga poremetila i uništila, kao što je rekao Uzvišeni: “Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se.

Uzvišeni Allah nam objašnjava: “Reci: ‘Ako vi Allaha volite, onda mene slijedite, i vas će Allah voljeti.'”

– Allah je učinio znak iskrenosti ljubavi prema Njemu slijeđenje Njegovog Poslanika i ovo ukazuje na to da voljenje i ljubav ne bivaju potpuni bez pokornosti i prihvatanja Poslanika.

El-Hasen El-Basri kaže: “Znaj da ti nećeš voljeti Allaha sve dok ne budeš volio pokornost Njemu.”

Zu En-Nun je bio upitan: “‘Kada ću voljeti svoga Gospodara?’ a on je odgovorio: ‘Kada ti postane ono što On prezire teže i veće od težine i gorčine sabura.'”

Ebu Jakub en-Nehradžuri kaže: “Svako ko tvrdi da voli Allaha džele šanuhu a nije Mu se pokorio u Njegovoj naredbi i zabrani, ta tvrdnja je batil (neispravna).”


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje