Naslovnica Akida Ocjena i značenje hadisa o stvaranju Adema i njegovog potomstva

Ocjena i značenje hadisa o stvaranju Adema i njegovog potomstva

402
hadis, sunnet

Pitanje: Es-selamu alejkum. Imam jedno kratko pitanje u vezi jednog hadisa (Tirmizi hadis #36). Naime, u knjizi “Kazivanja o poslanicima” na engleskom jeziku od Ibn Kesira navodi se hadis od imama Ahmeda koji prenosi od Ebu ed-Derdaa, radijellahu anhu, a on od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je Poslanik rekao: “Kada je Allah Uzvišeni stvorio Adema, alejhis-selam, udario ga je po desnom ramenu i iz njega je izveo “bijelu” djecu. Kad ga je udario po lijevom ramenu iz njega je izveo “crnu” djecu. Onda je On Uzvišeni rekao onima na desnoj strani: “U Džennet, ne interesuje Me”, a onima s lijeve strane: “U Džehenem, ne interesuje Me”! Da li je navedeni hadis tačan prevod arapsko – bosanski, i ako jeste kakvo je tumačenje istog? Allah vas obilato nagradio.

Odgovor:

Tekst hadisa glasi:
Od Ebu ed-Derdaa, radijellahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Kada je Allah stvorio Adema, dodirnuo mu je desnu plećku, i izveo njegove potomke, bijele poput bisera. Zatim mu je dodirnuo lijevu plećku i izveo njegove potomke crne poput uglja. Onda je rekao onima na desnoj strani: ‘Ovi će u Džennet i to je gotovo.’ Zatim je rekao onima na lijevoj strani: ‘Ovi će u vatru i to je gotovo.’”

Ovaj hadis bilježi imam Ahmed u svom Musnedu (27488), imam Et-Taberani u Musneduš-šamijjin  (2213), i imam El-Bezzar u svom Musnedu (4143).
El-Bezzar za lanac ovog hadisa kaže da je hasen/dobar, a s time se slaže i šejh Albani, dok šejh Šuajb el-Arnaut smatra da mu je lanac daif/slab. Što znači da se oko ocjene ovog hadisa učenjaci razilaze.

Dok, kada je u pitanju značenje ovog hadisa i na šta on ukazuje, o tome kažmo:

Od vjerovanja ehlis-sunneta jeste i to da kada je Uzvišeni Allah stvorio Adema, alejhis-selam, iz njegove kičme je izveo njegovo potomstvo i podijelio ih na dvije skupine, jedna je u Džennet, tj. oni su od njegovih stanovnika, a druga u Džehennem, tj. oni su od njegovih stanovnika. Ovo je opće poznato vjerovanje kod ehlis-sunneta koje učenjaci selefa navode u svojim akidetskim knjigama.

Rekao je imam Ibn Betta el-‘Ukberi, u svom poznatom akidetskom djelu El-Ibanetul-kubra:
„Šesto poglavlje: vjerovanje da je Allah iz kičme Adema izveo njegovo potomstvo, i da ih je podijelio na dvije skupine: skupina u Džennet, i skupina u Vatru.“1 Zatim je naveo gore pomenuti hadis.

Ovom akidetskom pitanju svjedoče mnogobrojni hadisi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a mi ćemo spomenuti samo neke od njih.

Ebu Davud u svom Sunenu prenosi sljedeće:
„Omer b. El-Hattab, radijellahu anhu, je upitan o ovom ajetu: I kad je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče potiv sebe: ‘Zar Ja nisam vaš Gospodar?’, oni su odgovorili: ‘Jesi, mi svjedočimo.’ – i to zato da na Sudnjem danu ne kažete: ‘Mi o ovome nismo ništa znali.’2 El-K'anebi je proučio ajet, a Omer je rekao: ‘Čuo sam kad je neko o njemu upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je on rekao: „Allah je stvorio Adema i potro ga Svojom desnicom po leđima i iz njih izveo dio potomstva njegovog i rekao: ‘Ove sam stvorio za Džennet i oni će raditi djela stanovnika Dženneta!’ Potom ga je ponovo potro po leđima i iz njih izveo dio potomstva njegovog i rekao: ‘Ove sam stvorio za Džehennem i radit će djela stanovnika Džehennema!’
Na to će neki čovjek: ‘Pa čemu onda činjenje dobrih djela, Allahov Poslaniče?!’ A Allahov Poslanik reče:
„Kada Uzvišeni Allah stvori roba za Džennet, On ga predodredi da radi djela stanovnika Dženneta sve do smrti, a onda ga uvede u Džennet. A kada stvori roba za Džehennem, On ga predodredi da radi djela stanovnika Džehennema sve do smrti, a onda ga uvede u Džehennem.“’[3]

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
„Svakome od vas, i svakom živom, određeno je mjesto u Džennetu ili Vatri i propisano mu je da li će biti nesretan ili sretan!“ Jedan čovjek upita: ‘Zar se (onda) nećemo osloniti na svoju knjigu i ostaviti djela (rad): ko od nas bude od tih sretnika težit će djelima sretnika, a ko od nas bude od nesretnika težit će djelima nesretnika?’
„Što se tiče sretnika“, odgovori on, „bit će mu olakšano da radi djela sretnika, a što se tiče nesretnika, njima će biti olakšano da rade djela nesretnika“, a zatim prouči: Onome koji udjeljuje i kloni se grijeha i ono najljepše smatra istinitim.“4

Rekao je imam Ibn Redžeb el-Hanbeli, rahimehullah:
„Mnogobrojna su predanja koja se prenose od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u raznim formama i koja imaju ovo značenje. U hadisu Ibn Mesuda kaže se da sreća i nesreća zavise od ishoda djela na ovom svijetu.“5

To znači da će ljudi biti sretni (nagrađivani) ili nesretni (kažnjavani) shodno svojim djelima, dok njihov izgled, imetak, i porijeklo nemaju nikakvog udjela u tome. Potvrdu toga možemo naći u mnogim hadisima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a neki od njih su:

Doista Allah ne gleda u vaše izglede i imetke, već gleda u vaša srca i djela.6

O ljudi, uistinu vaš Gospodar je jedan, i vaš otac je jedan. Zaista nema prednost arap nad nearapom, niti nearap nad arapom, niti crveni nad crnim, niti crni nad crvenim, osim po bogobojaznosti.7

Koga ne spase njegova djela, neće ga spasiti njegovo porijeklo.8

Također, to isto potvrđuje i Uzvišeni Gospodar u Svojoj plemenitoj Knjizi:
O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da biste se prepoznavali. Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji; Allah je, uistinu, Onaj Koji sve i u potpunosti zna.9

Komentirajući dotični ajet imam Ibn Kesir je kazao:
Obavještava Uzvišeni Allah ljude da ih je stvorio od jedne osobe i od nje stvorio njenog para, a to su Adem i Hava, i podijelio ih na narode i plemena, te su svi ljudi jednaki po porijeklu, nastali od zemlje, odnosno od Adema i Have, a.s. Razlikuje se samo u pitanju vjere i to u tome koliko je ko pokoran Allahu, dž.š., i koliko slijedi Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem…

Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji…, tj. izdvajanje jednih ljudi nad drugima kod Allaha je samo po bogobojaznosti, a ne po porijeklu. O ovome se navodi više hadisa Allahova Poslanika…
Prenosi Ibn Ebi Hatim od Ibn Omera, radijellahu anhu, koji kaže: ‘Učinio je tavaf Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, na dan osvajanja Meke, a na svojoj devi podrezanih ušiju, dodirujući stupove Kabe svojim štapom u ruci. Nije pronašao njoj mjesto za odmor pored džamije, pa je otišao među ljude i izišao do jednog korita i odmorio je. Nakon toga Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, održao je govor na svojoj devi, zahvalio se Allahu, dželle šanuhu, najljepšom zahvalom, pa rekao:
„O ljudi, zaista je Uzvišeni Allah uklonio od vas mahane džahilijetskog perioda i hvalisanje svojim očevima. A ljudi ima dvije vrste: čovjek dobar, bogobojazan, plemenit prema Allahu, dželle šanuhu, i čovjek grješnik, pokvarenjak, nesretnik.“10 Završen citat Ibn Kesira.

Dakle, na Sudnjem danu ljudima će biti vagana njihova djela, i samo na osnovu toga oni će biti u Džennetu ili Džehennemu. Dok njihovi izgledi, imeci, i porijekla ništa od toga neće biti važno niti vrijedno na mizanu.

A konkretno oko razdvajanja Ademovih potomaka na bijele i crne, i one na desnoj i one na lijevoj strani, učenjaci su to protumačili na ovaj način:
Bijeli potomci su oni ljudi koji vjeruju u Allaha i Poslanika, i njima se pokoravaju, pa to biva razlogom dobijanja nura kako na dunjaluku tako i na ahiretu; i to je potvrđeno na više mjesta u Kur'anu:

…na licima su im znaci, tragovi od padanja na sedždu.11

Rekao je imam Ibn Kesir:

To je lijepa mu’minska čehra, znak pokornosti Uzvišenom Allahu. Dobri ljudi kažu: ‘Ko noću mnogo klanja njegovo lice danju lijepo izgleda; koji vjernik bude iskren u odnosu sa Uzvišenim Allahom kad ga drugi ne vide, Allah će poboljšati njegovo ponašanje u ophođenju s ljudima.’ Prenosi se od Omera ibn El-Hattaba da je rekao: ‘Ko je dobar u tajnosti, Allah mu daje dobro u javnosti.’ Prenosi Imam Ahmed od Ibn Abbasa, radijellahu anhu, a on od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:
„Dobro djelovanje, dobro vladanje i dobro ekonomisanje dio je od dvadeset pet dijelova vjerovjesništva.“ Ashabi, radijellahu anhum, svoje su nijjete očistili i svoje poslove uljepšali, pa su im lica bila ozarena te bi svako ko ih pogleda začudio se njihovom ponašanju, ophođenju. Imam Malik kaže: Pričali su mi da su kršćani, kad bi vidjeli nekog od ashaba koji su oslobodili Šam, rekli: ‘Tako nam Allaha ovi su, sudeći prema predanjima, bolji od Isaovih, alejhis-selam, učenika.’ Istina je to što su rekli jer je ovaj ummet veličan u svetim knjigama, a najodabraniji i najbolji su od ovog ummeta ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.12

Na Dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti. Onima čija lica budu pocrnjela bit će rečeno: ‘Zar ste postali nevjernici nakon vašeg vjerovanja?! Pa iskusite patnju zato što niste vjerovali!’ A oni čija lica pobijele, pa u milosti Allahovoj su, oni će u njoj vječno ostati.13

Rekao je imam Ibn Kesir:

Na Dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti misli se na Sudnji dan, kada će biti bijela lica sljedbenika sunneta i džemaata, a crna lica pripadnika novotarija i nejedinstva. To navodi Ibn Abbas, radijellahu anhu.

Onima čija lica budu pocrnjela bit će rečeno: ‘Zar ste postali nevjernici nakon vašeg vjerovanja!?’  To su licemjeri.

Pa iskusite patnju zato što niste vjerovali! Ovaj opis obuhvaća svakog nevjernika.

A oni čija lica pobijele, pa u milosti Allahovoj su, oni će u njoj vječno ostati. Ostat će u Džennetu, kojeg ne žele napustiti.14

Na Dan kad budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama, i s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo: ‘Blago vama danas: džennetske bašče, kroz koje teku rijeke, u kojima ćete vječno boraviti – to je veliki uspjeh!’15

oni zdesna – šta će biti s onim zdesna?! I oni slijeva – šta će biti s onim slijeva? I oni koji prednjače – oni će prednjačiti! To su oni bliski, u džennetskim baščama naslada bit će. Bit će ih mnogo iz prvih, a malo iz zadnjih…16

Rekao je imam Es-San'ani, rahimehullah:

To je zbog toga što su oni od spašenih, jer ih je On Uzvišeni izveo u bijeloj boji, pa će Na Dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti, tada njihova lica biti bijela. I zato što oni na sebi nose svjetlost imana na dunjaluku, a isto tako će im se dati ta svjetlost imana na ahiretu, i On Uzvišeni ih je izveo iz desne (plećke), te su zbog toga oni ashabul-jemin (oni zdesna).17

Potpuno ista stvar je i sa tminom i crnilom nevjernika kojeg imaju na dunjaluku zbog svog kufra i griješenja, takvi će isto biti i na ahiretu.

A Allah najbolje zna

Molim Uzvišenog Allaha da nas učini od Njegovih iskrenih i bogobojaznih robova, koji će imati nura i na dunjaluku i na ahiretu, i koji će biti od es-sabikina. I hvala Allahu Gospodaru svih svjetova.


Odgovorio: Emir Krčo


1 El-Ibanetul-kubra (3/309).
2 El-E'araf, 172.
3 Ebu Davud (4703), Et-Tirmizi (3075), a Albani je rekao da je sahih.
4 El-Buhari (4948), Muslim (2647).
5 Džamiul-‘ulumi vel-hikem (2/179).
6 Muslim (2564).
7 Ahmed (23489), sened ovog hadisa je sahih (Šuajb El-Arnaut).
8 Muslim (2699), Et-Tirmizi (2945).
9 El-Hudžurat, 13.
10 Tefsir Ibn Kesir (7/385).
11 El-Feth, 29.
12 Tefsir Ibn Kesir (7/361).
13 Ali-Imran, 106, 107.
14 Tefsir Ibn Kesir (2/92).
15 El-Hadid, 12.
16 El-Vakiah, 8-14.
17 Et-Tenvir (5/502).