Naslovnica Edeb - Odgoj Kako ćeš cijeniti blagodat koju ti je Allah dao

Kako ćeš cijeniti blagodat koju ti je Allah dao

426
dersovi odgoja

Jedna od stvari koje se ponavljaju jednom muslimanu više puta u toku dana i noći je i osjećanje Allahove blagodati nad njim.

– Čovjek u toku dana i noći vidi puno dešavanja oko sebe koja ga obavezuju da razmišlja o njima kao i o blagodatima koje mu je uzvišeni Allah dao.

Prenosi se da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Čovjek u sebi ima tri stotine i šezdeset zglobova i mora dati sadaku za svaki zglob” prisutni rekoše: “A ko je u stanju da to učini, o Allahov Vjerovjesniče?” Poslanik alejhi selam odgovori: “Očisti pljuvačku koju nađeš u mesdžidu, skloni stvar koja nanosi ezijet sa puta – pa ako i to ne nađeš da učiniš onda dva rekata duha namaza će ti sve to nadoknaditi.” (Ahmed i Ebu Davud)

– Ibn Redžeb komentariše ovaj hadis: “Sastavljanje kostiju i njihova ispravnost spadaju u najveće blagodati Allaha Njegovom robu, pa je zato potrebno da sin Ademov udijeli sadaku za svaku svoju kost kako bi to bila zahvala na ovim blagodatima.”

– Uzvišeni Allah kaže: “O čovječe, šta te je obmanulo pa da si nepokoran svome Plemenitom Gospodaru? Gospodaru koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i uspravan. I kakav je htio, lik ti dao.” “Reci: On je Onaj Koji vas je stvorio i dao vam sluh i vid i srce. A kako vi malo zahvaljujete.”

– Za ajet “Zar mu nismo dali oka dva, jezik i usne dvije” Mudžahid je rekao da su ovo su vidljive blagodati Allaha koje ti On potvrđuje kako bi Mu zahvaljivao.

– Jedne noći El-Fudajl, rahimehullah, proučio je taj ajet te se rasplakao. Bio je upitan o plaču, pa je rekao: “Da li si ikada proveo noć zahvaljujući Allahu što ti je dao ta dva oka kojima vidiš? Da li si ikada proveo noć zahvaljujući Allahu što ti je dao jezik kojim govoriš? I počeo je nabrajati ostale blagodati.”

– Od Junusa bin Ubejda se prenosi da mu se neki čovjek požalio na teškom stanju u kojem se nalazi, pa mu Junus reče: “Da li bi te radovalo da ti umjesto ovog vida kojim gledaš imaš sto hiljada dirhema? Čovjek odgovori: “Ne!” “A umjesto dvije ruke sto hiljada dirhema?” “Ne!” glasio je ponovo odgovor. A Junus ga isto upita i za dvije noge i dobi isti odgovor. Tada ga Junus podsjeti na Allahove blagodati koje on posjeduje i reče: “Vidim da ti imaš na stotine hiljada blagodati, a i pored toga se žališ!”

– Prenosi se da je Bekr El-Muzenij kazao: “O sine Ademov, ako želiš da spoznaš veličinu onoga što ti je Allah podario, samo zatvori svoja dva oka!”

– U “Sahihu” od Buharije prenosi se od ibnu Abasa radijellahu anhuma da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Dvije blagodati mnogi ljudi ne koriste: zdravlje i slobodno vrijeme.”

– Ibn Redžeb kaže da su ovo blagodati o kojima će insan na Kijametskom danu biti pitan da li je zahvaljivao na njima. To će biti traženo od njega kao što je rekao Uzvišeni: “Zatim ćete toga dana sigurno biti pitani za blagodati!”

Bilježe imam Et-Tirmizi i ibn Hibban hadis od Ebu Hurejre radijelahu anhu u kojem Vjerovjesnik alejhi selam kaže: “Uistinu prvo za što će čovjek biti pitan na Kijametskom danu je blagodat, pa će mu se reći: – zar ti tijelo nismo učinili zdravim i napajali te hladnom vodom?”

– Ibn Abas radijelahu anhu kaže za ajet “Zatim ćete toga dana sigurno biti pitani za blagodati” da blagodat znači zdravlje tijela, sluha i vida i da će Allah pitati robove u čemu su ih koristili. A On to bolje zna od njih.

Nemoj se obmanjivati svojim činjenjem ibadeta

– Vehb bin Munebih je ispričao da je neki pobožnjak obožavao Allaha pedeset godina, pa mu je Allah aze ve džel objavio: “Ja sam ti već oprostio!” Pobožnjak reče: “O Gospodaru, a zašto da mi opraštaš kada ja nisam zgriješio?” Allah Uzvišeni je dozvolio veni koja je vratu da se ukoči tako da taj pobožnjak nije mogao ni da spava ni da klanja. Zatim se stanje normalizovalo i on je ustao. Kada mu je došao melek, pobožnjak mu se požalio na ono što ga je zadesilo zbog vene, a melek mu reče: “Doista, tvoj Gospodar aze ve džel kaže: ‘Tvoj ibadet od pedeset godina vrijedi samo koliko je potrebno za smirivanje te vene.'”

Kako ćeš izražavati zahvalnost – šukr za blagodat

– Prenosi se da je Vjerovjesnik alejhi selam kazao: “Ko kaže kada osvane ‘O Allahu moj, ono što je osvanulo samnom ili s nekim od Tvojih stvorenja od blagodati, pa to je samo od Tebe Jedinog, Ti nemaš sudruga, i Tebi pripada hvala – hamd i zahvala- šukr’ – on je izvršio zahvalnost za taj dan, a ko to kaže onda kada omrkne, taj je izvršio zahvalnost za tu noć.” (Et-Tirmizi)

Priznavanje Allahovih blagodati je šukr

– Prenosi se da je El-Hasen rekao: “Musa alejhi selam je rekao: ‘O Gospodaru, kako može Adem alejhi selam da izvrši zahvalu za ono što si učinio prema njemu? Stvorio si ga Svojom rukom, udahnuo mu dušu, uveo ga u Svoj Džennet, naredio melecima pa su učinili sedždu?’ Allah mu odgovori: “O Musa, Adem je spoznao da su to blagodati od Mene, pa Mi je na tome zahvalio i to je bila zahvalnost – šukr za ono što sam učinio.”

– Od Ebu El-Džilda se prenosi da je čitao o Davudu alejhi selam koji kaže: “O Gospodaru, kako da Ti zahvaljujem kada ja ne mogu Tebi da zahvaljujem osim s Tvojim blagodatima?” O Davude, zar nije tako da ti znaš da je ono što ti imaš od blagodati od Mene?” Davud potvrdi da je tako, a Allah uzvišeni mu reče: “Doista Sam Ja zadovoljan s tim priznanjem kao zahvalnost od tebe.”

– Ebu Hazim kaže da svaka blagodat koja te ne približava Allahu je musibet, tj. iskušenje.

Uspješan rob – muvefek

– Doista je Uspješan rob onaj iz čijeg srca ne nestaje osjećanje da je Allah taj koji je dao blagodati njemu, na svakom mjestu i u svakom obliku. Tako on uvjek biva u veličanju i zahvalnosti Allahu, pohvali Njega radi onoga što rob posjeduje od blagodati, vjere, zdravlja, blagostanja i udaljenosti od svakog zla. U hadisu se spominje da je Poslanik alejhi selam kazao: “Ko vidi iskušanu osobu1, a zatim kaže: ‘Hvala Allahu Koji me sačuvao onoga s čime je tebe iskušao, i odlikovao me nad mnogima koje je stvorio’ neće ga zadesiti to iskušenje.”

Da li ti tražiš da osjetiš Allahovu blagodat koju posjeduješ

– Da li ti osjećaš Allahovu blagodat onda kada odlaziš u mesdžid i to kako je ljudima koji su oko tebe onemogućena ova blagodat? Konkretno u vrijeme sabahskog namaza, kada gledaš muslimanske kuće i vidiš kako su muslimani u tim kućama u dubokom snu kao da su mrtvi.

– Da li ti osjećaš Allahovu blagodat dok hodaš putem i gledaš razne prizore: ovom se dogodila saobraćajna nesreća, a ovaj drugi pojačava glas šejtana (muziku) u svom automobilu, a onaj treći je nevjernik – a Uzvišeni Allah je tebe blagodario imanom i islamom.

– Da li ti osjećaš Allahovu blagodat dok slušaš i čitaš vijesti iz svijeta o gladnima, potopljenima, širenjem bolesti, zemljotresima i raznim drugim nedaćama?

linija

Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje

Bilješka:

1 Tj. osobu koju je zadesilo bilo koje iskušenje uopšteno, bilo da se radi o gubljenju voljenih osoba, imetku, dijelu tijela, ili da ona ima neku urođenu mahanu kod sebe i sl.