Naslovnica Fetve Post u mjesecu redžebu

Post u mjesecu redžebu

1227
kaba islam

Pitanje:

Da li se u hadisima prenosi neka posebna odlika za post u mjesecu redžebu?

Odgovor:

Hvala Allahu, a zatim:

Prvo: Mjesec redžeb je jedan od svetih mjeseci za koje je Allah rekao:

“Broj mjeseci u Allaha, zaista, je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta. To je prava vjera! U njima sebi zulum ne činite!” (sura Et-Tevba 36. ajet)

Sveti mjeseci su: redžeb, zul-kade, zul-hie i muharem.

Prenose Buharija i Muslim od Ebu Bekra da je Poslanik alejhi selam rekao rekao: “Godina ima četiri mjeseci, od njih su četiri sveta, tri su uzastopna: zul-kade, zul-hie i muharem, i redžeb mudara koji je između džumadel uhra i šabana.”

Ovi mjeseci su nazvani svetim zbog dvijve stvari:

1. zabrane borbe u njima osim da nevjernici prvi otpočnu;
2. zbog toga što je kršenje svetinja u njima veće nego u drugim mjesecima.

Zbog toga nam je Allah posebno zabranio grijehove u njima i rekao: “U njima sebi zulum ne činite.” (Et-tevba, 36. ajet) s tim što Allah zabranjuje grijehove i u drugim mjesecima ali je u njima (svetim mjesecima) zabrana strožija.

Drugo: Što se tiče posta u mjesecu redžebu nije ništa vjerodostojno preneto što čini post mjeseca redžeba ili nekih dana u njemu vredniji od drugog posta.

Ono što neki ljudi poste neke dane redžeba izdvajajući ih sa ubjeđenjem da imaju neku posebnu vrijednost nemaju nikakve osnove u Šerijatu.

Prenosi se od Poslanika alejhi selam ono što upućuje na poželjnost posta u svetim mjesecima (a redžeb je jedan od njih). Rekao je Poslanik alejhi selam: “Posti u svetim mjesecima a i ostavljaj (misli se na neke dane).” Prenosi ga Ebu Davud, a Albani ga je ocjenio slabim.

Ako bi rekli za ovaj hadis da je ispravan on upućuje na poželjnost posta u svetim mjesecima, ko bude postio u mjesecu redžebu zbog ovog hadisa ali posti i u drugim svetim mjesecima nema smetnje u tome, ali da izdvoji redžeb postom onda to ne smije.

Rekao je šejh Ibn Tejmijje: “Što se tiče izdvajanje redžeba postom, svi hadisu su o tome slabi, čak izmišljeni, učenjaci se ne oslanjaju na te hadise uopšte, i ne postoji od tih hadisa čak na stepenu slabosti a da govori o odlikama posta u redžebu posebno, već su to izmišeni lažni hadisi. Prenosi se u Musnedu i drugim zbirkama da je Poslanik alejhi selam naredio post u svetim mjesecima, a to su: redžeb, zul- kade, zul-hie i muharem, ali ovo je naredba o postu u svim svetim mjesecima a ne posebno u redžebu.” [završen citat]

Upitan je šejh Usejmin o postu 27. redžeba i obavljanje noćnog namaza u njegovoj noći pa je odgovorio: “Izdvajanje 27. redžeba postom, a njegovu noć namazom je novotarija a svaka novotarija je zabluda.”

Izvor: https://islamqa.info/ar/75394
Prevod: Menhedž
Napomena: Kako bi uprostili i olakšali čitaoucu, iz fetve smo izostavili prevod govora nekih učenjaka jer su svi istog značenja.