Naslovnica Edeb - Odgoj Prava djece

Prava djece

174
djeca sreca

Djetinjstvo je tajna života, životno uživanje i dar od Uzvišenog Allaha, čiju vrijednost može znati samo onaj kojem je uskraćeno i za ostvarenje toga je uložio sve što je vrijedno. Briga o djeci, samilost i blagost su stvari na koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao i pohvalio svakog onoga ko tako čini.

Jedne prilike su neki beduini došli Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitali ga: „Da li vi ljubite svoju djecu, na što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio potvrdno.“ Oni rekoše: „Ali mi ne ljubimo našu djecu.“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, im odgovori: „Šta ja mogu kad vam je Allah oduzeo milost iz srca?1

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi često odlazio u daleka sela Medine da posjeti svoga sina Ibrahima koji je tamo dojio. Tamo je odlazio samo da bi poljubio svoga sina, a zatim bi se vraćao.2

Kada je umro Poslanikov unuk, njegove oči su zasuzile, pa mu je Sa'd b. Ubade rekao: „Šta je to Božiji Poslaniče?“, a on mu je odgovorio: To je samilost koju je Allah ulio u srca svojih robova, a Allah se neće smilovati osim onima koji su samilosni.3

Od Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjećivao ensarije, stanovnike Medine, te ljubio njihovu djecu i milovao ih po glavi.4

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi klanjao i u takvom stanju bi držao Umamu, svoju unuku, kćerku svoje kćerke Zejneb. Kada bi ustajao, uzimao bi je, a kada bi se spuštao na sedždu, ostavljao bi je.5

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao:Ko rastavi dijete od njegove majke, Allah će njega na Sudnjem danu rastaviti od onih koje je volio.6

On je dozvoljavao da djeca sjede tamo gdje i odrasli i davao im je sva prava koja je davao i drugima.

Od Sehla b. Sa'da Es-Sa'idija se prenosi predaja u kojoj se navodi: „Kada bi Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bila donijeta posuda sa pićem, on bi se napio. Sa njegove lijeve strane su sjedili stariji, a sa desne dijete, te bi on kazao dječaku: ‘Hoćeš li dozvoliti da prvo dadnem ovim starijim.’ (jer je sunet da se počne sa desne strane). Dječak, koji je bio pametan, odgovori: ‘Ne, tako mi Allaha, moj udio neću dati nikome.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je nakon toga dao posudu u ruku.“7

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je i onom djetetu koje se rodi i odvoji od majke (izađe iz stomaka) dao pravo da bude nasljednik.

On je uvažavao njihove osjećaje i posjećivao ih je u njihovim kućama i mjestima gdje su se sastajali, te bi bio blag sa njima i milovao ih po glavama. Među njima bi organizirao takmičenja i poklanjao nagrade.

Napisao: Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed
Izvor: Islamhouse

Bilješke:

1 Buhari, br. 5539., i Muslim, br. 4281.
2 Muslim, br. 4280.
3 Buhari, br. 5223., i Muslim, br. 1531.
4 Ibn Hibban, br. 459.
5 Buhari, br. 486.i Muslim, br. 844.
6 Tirmizi, br. 1491., i Ahmed, br. 22401.
7 Buhari, br. 2271.i Muslim, br. 3786.