Naslovnica Kur'an Tefsir i mufessiri Allah, doista, nema potrebe za tvojim dobrim djelima (komentar ajeta “A onaj...

Allah, doista, nema potrebe za tvojim dobrim djelima (komentar ajeta “A onaj ko se bori – bori se samo za sebe”)

656
konjanici

Rekao je Uzvišeni Allah:

„A onaj ko se bori – bori se samo za sebe, doista, Allah je neovisan od svih svjetova“ (El-‘Ankebut, 6)

Rekao je šejh Es-S'adi:

„A onaj ko se bori“ protiv samog sebe, svoga šejtana i neprijatelja od nevjernika, „bori se samo za sebe“, zbog toga što se korist i rezultat dotičnog djela vraća na samog počinitelja, jer Uzvišeni Allah je neovisan od svih svjetova, i On im nije naredio ono što im je naredio kako bi imao koristi od toga, niti im je zabranio ono što im je zabranio iz škrtosti prema njima (robovima).

Opće poznato je da obveznik (punoljetan musliman), kako bi izvršavao naredbe a klonio se zabrana, mora voditi džihad sam sa sobom, zato što je, po prirodi, njegova duša, kada je činjenje hajra u pitanju, sklona popuštanju i nemarnosti; uz to ga šejtan odvraća od toga, a neprijatelj od nevjernika ga onemogućava da ispovijeda vjeru onako kako mu je naređeno. A sve ovo je od poteškoća i prepreka zbog kojih musliman mora, čvrstom odlukom, voditi sve vrste džihada.


Izvor: Tefsir imama Abdurrahmana Sa'dija (1/626)
Prevod i obrada: Menhedž