Naslovnica Akida Razumijevanje upute i zablude: Zašto su jedni upućeni, a drugi u zabludi

Razumijevanje upute i zablude: Zašto su jedni upućeni, a drugi u zabludi

472
uputa i zabluda

Allah Uzvišeni sve stvara i Njemu pripada svaka odluka, On radi šta hoće i presuđuje kako želi, koga hoće On uputi, a koga hoće u zabludi ostavi, sva vlast je Njegova vlast, sve što je stvoreno Njemu pripada, On neće biti odgovoran za ono što čini, a oni (stvorenja) će biti odgovorni.

Allahova milost je to što je On ljudima dao prirodni nagon i potrebu za tevhidom (ispravnom vjerom), i što im je dao da vole dobro, mrze zlo, a zatim ih počastio slanjem poslanika, objavljivanjem knjiga, pojašnjavanjem Pravog puta, izvršavanjem njihovih potreba, te im podario mogućnost da se koriste uzrocima koje vide, čuju i razumiju, a koji vode do upute i pokornosti.

Allah Uzvišeni veli: On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. (El-Džumu'a, 2.)

Nakon svega, onoga ko dadne prednost uputi, nastoji i želi da dođe do nje, te se trudi radeći uzroke koji vode do nje, i bori se da je stekne, Allah će uputiti, i pomoći će mu da je nađe i upotpuni. To je Allahova milost i dobrota koju On daruje svakom onome ko postupa tako.

Allah Uzvišeni veli: One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine! (El-Ankebut, 69.)

A onome ko dadne prednost zabludi, nastoji i želi da dođe do nje, te se trudi radeći po uzrocima koji vode do nje, ona će mu biti i podarena i Allah će mu dati ono što zaslužuje, te ga nakon toga niko od nje neće moći spasiti i ovo je Allahova pravda.

Allah Uzvišeni veli: Onoga ko se suprotstavi Poslaniku, a poznat mu je Pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustićemo da čini šta hoće, i bacićemo ga u Džehennem – a užasno je on boravište! (En-Nisa, 115.)

Plodovi vjerovanja u kader

Vjerovanje u kader je izvor smiraja i sreće za svakog muslimana.

Vjernik zna da se sve dešava po Allahovoj odredbi, i

  • ne divi se sebi kada ostvari određeni cilj,
  • niti pada u očaj kada ne ostvari ono što želi,
  • nije zabrinut kada mu se nešto loše desi, jer on je uvjeren da je sve to od Allaha i da se moralo desiti.

Allah Uzvišeni kaže: Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi – to je Allahu, uistinu, lahko – da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce. (El-Hadid, 22-23.)

Suhejb prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kazao: „Čudno li je stanje vjernika, njemu je uvijek dobro i to se samo može vjerniku desiti; ako ga kakvo dobro zadesi, on se zahvali pa mu bude dobro, a ako ga kakvo zlo snađe, on se strpi, pa mu je opet dobro.8

 

Sa'd b. Ebi Vekkas prenosi da je Poslani, sallalahu alejhi ve selleme, kazao: „Zadivilo me stanje vjernika; kada ga zadesi kakvo dobro, on se zahvali, a kada ga zadesi kakva nedaća, on se zahvali Allahu i strpi; vjernik ima nagradu u svemu što radi, pa čak i za zalogaj koji prinese ustima svoje supruge.9

linija

Napisao: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri
Iz knjige Iman u kader
Priprema i naslov: Menhedž (ostali dijelovi serijala ovdje)

Bilješke:

8 Bilježi Muslim, br. 2999.
9 Hadis je dobar, a bilježe ga Ahmed, br. 1492., i ovo je njegova verzija, i Abdurrezzak, br. 20310.