Naslovnica Akida Šejtan ismijava one koji ne klanjaju noćni namaz

Šejtan ismijava one koji ne klanjaju noćni namaz

834
sejtan ismijava

Ako čovjek cijelu noć prespava i nikako ne klanja do sabaha šejtan se još više okomi na njega. To se jasno vidi iz hadisa prenesenog u dva Sahiha od Abdullaha ibn Mesuda, radijallahu ‘anhu: Pred Poslanikom, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je spomenut čovjek koji je spavao cijelu noć do sabaha, pa je rekao: Njemu se šejtan pomokrio u uši, ili uho.1

Rekao je lbn-Hadžer, rahimehullah: Učenjaci su se razišli u vezi sa šejtanovim mokrenjem. Jedni tvrde da je to istinsko mokrenje. Kurtubi, rahimehullah, i još neki s njim su rekli: Ne postoji smetnja da tako bude, jer to nije nemoguće. Potvrđeno je da šejtan jede, pije i ima spolne odnose te samim tim nema smetnje da mokri. Drugi kažu da taj izraz aludira na začepljenje ušiju spavača kako ne bi čuo zikr. Treći kažu da je značenje toga da je šejtan napunio uši tog čovjeka neistinama te on ne čuje zikr. Neki smatraju da je to slikovit prikaz šejtanovog ponižavanja tog čovjeka. A, neki kažu da je šejtan ovladao tim čovjekom i ponizio ga toliko kao da je mjesto pripremljeno za vršenje nužde, jer obično ko nešto smatra bezvrijednim pomokri se na to.2

Prenio je imam Ahmed, rahimehullah, od Hasana Basrija, rahimehullah, da je rekao: Uistinu, njegova mokraća je teška. Ibn-Mesud, radijallahu ‘anhu, je rekao: Dosta je čovjeku zla i gubitka da spava do zore, a i šejtan mu se pumokrio u uho. Tu predaju je zabilježio Muhammed ibn Nasr, rahimehullah, a Ibn-Hadžer, rahimehullah, je rekao: Lanac prenosilaca je vjerodostojan.3

Iz knjige Zaštita od džina i šejtana
Autor: Vehid Abdusselam Bali
Priprema: Menhedž


1 Buhari mea’ el-Feth, 3/28; Muslim bi šerhi Nevevi, 6164.
2 Fethu el-Bari, 3/28.
3 Fethu el-Bari, 3129