Naslovnica Akida Smije li se govoriti: “Sudbina je htjela…”?

Smije li se govoriti: “Sudbina je htjela…”?

850
knjige kljuc fetve

Pitanje:

Kakav je propis u islamu po pitanju izgovaranja ovakvih rečenica: „Allahova moć (snaga) je htjela…“, ili: „Sudbina je htjela…“?

Odgovor:

Nije ispravno reći: „Allahova moć je htjela“, zato što je htijenje volja, a moć je pojam (značenje), prema tome, pojam ne može imati svoju volju. Htijenje je osobina onoga koji hoće, a volja osobina onoga koji želi. Umjesto toga, dozvoljeno je reći: „Allahova mudrost nalaže to i to“, ili da za nešto kažemo kada se desi: „To je Allahova moć“, tj. ono što je Allah Svojom moći odredio (plod Njegove moći). Poput riječi: ovo je Allahovo stvaranje, tj. ono što je On stvorio (plod Njegovog stvaranja).Međutim, nije dozvoljeno Allahovoj moći pripisivati nešto što podrazumijeva naš izbor.

Isto tako nije dozvoljeno reći: „Sudbina je htjela tako i tako…“, zato što su sudbina i moć dva pojma, tj. dva značenja koja nemaju niti mogu imati svoju volju. Volju ima Onaj Koji je moćan i Koji određuje, a to je samo Allah, dž. š. A Allah sve najbolje zna.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina
Izvor: Islam PO