Naslovnica Akida Tri vrste sifata: Allahovi sifati, ljudski sifati i neodređeni sifati

Tri vrste sifata: Allahovi sifati, ljudski sifati i neodređeni sifati

1068
Allahova imena Ar Rahman

Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah:

Sifata ima tri vrste: nekada se pripisuju Gospodaru, a nekada se pripisuju robu, dok ima i neodređenih sifata koji nisu svojstveni niti za Gospodara niti za roba.

Pa kada čovjek kaže: Allahov život, Allahovo znanje, Allahova moć, Allahov govor i slično, ništa od toga nije stvoreno niti pak sliči sifatima stvorenja.

Dok, kada kaže: čovjekovo znanje, čovjekova snaga, čovjekov govor; sve ovo je stvoreno, ali ništa od toga ne sliči sifatima Gospodara.

Također, i kada kaže: znanje, snaga i govor; ovo je opći i neodređeni naziv, i za njega se ne kaže da je u potpunosti stvoren niti da u potpunosti nije stvoren, naprotiv, ono s čime je opisan Gospodar Uzvišeni od tih sifata, to nije stvoreno, dok ono s čime je opisan rob od tih sifata, to je stvoreno. Zato što sifat (osobina) slijedi opisanog; pa ako je opisani Gospodar, onda Njegovi sifati nisu stvoreni, ako je, pak, opisani rob koji je jedan od ostalih stvorenja, onda su i njegovi sifati stvoreni.

Napisao: Ibnu Tejmijje, rahimehullah
Izvor: Medžmu'ul-fetava (12/66)
Prevod: Menhedž