Naslovnica Fetve Uticaj riddeta (otpadništva) na bračni ugovor prije i poslije spolnog odnosa

Uticaj riddeta (otpadništva) na bračni ugovor prije i poslije spolnog odnosa

576
fetve, islam

Pitanje: Da li murtedu kada otpadne od islama, da nas Allah sačuva od toga, zatim se ponovo vrati islamu prije isteka iddeta (njegove supruge) a bez da neko zna za to, njegova supruga još uvijek ostaje njegovom suprugom bez novog bračnog ugovora, i da li time on gubi jedan od moguća dva talaka (razvoda braka)? I da li se, ako je postao otpadnik prije spolnog odnosa sa suprugom, ona odmah rastavlja od njega bez uzimanja u obzir njegov eventualni povratak islamu? Hvala vam.

Odgovor:

Kao prvo:

Kada muž ispolji ono što obavezuje otpadništvo od islama, poput vrijeđanja Uzvišenog Allaha, ili Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili negiranja nečeg što je nužno poznato u vjeri; ako se to dogodilo prije spolnog odnosa sa suprugom, brak se poništava istog momenta.

Rekao je imam Ibn Kudame, rahimehullah:

Kada jedan od supružnika otpadne od islama prije spolnog odnosa, brak postaje ništavan shodno stavu većine učenjaka, dok se od imama Davuda (Ez-Zahirija) prenosi da brak ne prestaje biti validan zbog pojavljivanja otpadništva, jer je osnova da brak još uvijek traje. Međutim, naš dokaz su riječi Uzvišenog:

U braku nevjernice ne zadržavajte!1,

i riječi:

… onda ih ne vraćajte nevjernicima; one njima nisu dopuštene, niti su oni njima dopušteni2,

i zbog toga što različitost vjere zabranjuje spolni odnos, te je iz tog razloga brak poništen, isto kao kada bi ona primila islam dok je u braku sa nevjernikom.3

Ako se, pak, otpadništvo dogodilo nakon spolnog odnosa, u tom slučaju, da li se brak poništava istog momenta ili se rastavljanje supružnika odgađa do isteka njenog iddeta, učenjaci se razilaze po ovom pitanju.

Šafije i ispravnije mišljenje kod hanbelija, su stava da ako se on vrati u islam prije isteka iddeta njegove supruge njihov brak i dalje ostaje validan, dok ako istekne njen iddet prije nego što se on vrati u islam onda se njihov brak poništava, i on nema pravo da se vrati toj ženi osim sa sklapanjem novog bračnog ugovora.

Malikije i hanefije su stava da otpadništvo poništava bračni ugovor istog momenta, makar se to dogodilo nakon spolnog odnosa. Vidjeti: El-Mugni (7/133), El-Mevsuatul-fikhijjeh (22/198), El-Insaf (8/216), Keššaful-Kine'a (5/121), Tuhfetul-muhtadž (7/328), El-Fetaval-hindijjeh (1/339), Hašijetud-desuki (2/270).

Dok ima i onih učenjaka koji smatraju da ako se on pokaje i vrati u islam nakon isteka njenog iddeta, ima pravo da se vrati njegovoj supruzi ako je ona time zadovoljna i ako se već nije udala za drugog. Pogledaj: Fetava arkanil-islam (279. str) od šejha Ibn Usejmina, i odgovor na fetvu pod brojem: 21690.

Rekao je šejh Ibn Usejmin, rahimehullah:

Rezime je da ovaj suprug, koji je ostavio namaz, ne izlazi iz ove tri situacije:
Prva: da je to učinio prije sklapanja bračnog ugovora, u tom slučaju brak je svakako neispravan, i nije mu dozvoljena ta žena.
Druga: da je to učinio nakon sklapanja braka a prije spolnog odnosa ili osamljivanja koje obavezuje iddet, u ovom slučaju brak se poništava zbog samog njegovog ostavljanja namaza.
I treća: da je to učinio nakon spolnog odnosa ili osamljivanja koje obavezuje iddet, u ovom slučaju stvar se veže za istek iddeta; pa ako se on pokaje i počne klanjati prije isteka njenog iddeta, onda je ona još uvijek njegova supruga, ako se, pak, ne pokaje i prođe njen iddet, onda ona prestaje biti njegova supruga još od kada je počinio otpadništvo, Allahu se utječemo od toga, i tada ili će izgubiti pravo na njeno vraćanje, ili će imati pravo da je vrati ako ponovo primi islam i zavoli isti, shodno poznatom razilaženju učenjaka po ovom pitanju. Vidjeti: Fetava nurun alad-derb.

Kao drugo:

Poništavanje braka koje se dogodi zbog otpadništva se ne računa ili ubraja kao jedan talak, i ovo je mišljenje većine učenjaka.

U poznatom i kapitalnom djelu „El-Mevsuatul-fikhijjeh“ (7/34) se spominje:

Kada jedno od njih (supružnika) otpadne od islama prije spolnog odnosa, brak se poništava istog momenta i jedno drugo ne naslijeđuje.
Dočim, ako se otpadništvo dogodi nakon spolnog odnosa, šafije, i to je jedno od mišljenja kod hanbelija, kažu: dat će im se vremena do isteka njenog iddeta, pa ako se vrati u islam prije isteka iddeta, brak još uvijek traje i validan je, dok ako se ne vrati u islam brak se poništava bez talaka.

Imam Ebu Hanife, kadija Ebu Jusuf, i jedan dio hanbelija kažu: otpadništvo jednog od supružnika predstavlja momentalno poništenje braka bez čekanja iddeta, i time se ne gubi niti umanjuje broj talaka, svejedno da li se otpadništvo dogodilo prije ili poslije spolnog odnosa.

A kod malikija, i imama Muhammeda od hanefija, važi: da kada jedan od supružnika otpadne od islama, brak se poništava jednim talakom. [Završen citat iz navedene knjige]

A Allah Uzvišeni najbolje zna.

Izvor: https://islamqa.info/
Prevod: Menhedž

Bilješke:

1 El-Mumtehine, 10.
2 Isti ajet.
3 El-Mugni (7/133).