Naslovnica Edeb - Odgoj Zašto je bitno da znamo za Allaha u blagostanju

Zašto je bitno da znamo za Allaha u blagostanju

438

Poznavanje Allaha u blagostanju

Poslanik alejhi selam je rekao: “Znaj za Allaha kada si u blagostanju, On će znati za tebe kada si u teškoći.” 

Ibn Redžeb kaže: “Ovo znači da kada se rob boji Allaha i pazi na Allahove granice tj. propise i prava kada je u blagostanju je znak da je on s time spoznao Allaha. Između njega i njegovog Gospodara nastala je posebna spoznaja. Zbog toga je Gospodar znao za njega kada je on bio u teškoći, jer je rob čuvao odnosno pazio na svoje poznavanje Allaha kada je bio u blagostanju i zbog toga ga je Allah spasio teških i velikih iskušenja. Ovo je posebna spoznaja koja rezultira da rob bude blizu svome Gospodaru i da ga Gospodar zavoli i usliša mu dove.”

ljudi klanjaju na ulici

Spoznaja roba svog Gospodara se dijeli na dvije vrste

– Prva vrsta: opšta spoznaja, a to je da rob potvrđuje Gospodara i čvrsto vjeruje u Njega i ovo vrijedi uopšteno za sve vjernike.

– Druga vrsta: posebna (specifična) spoznaja koja prouzrokuje naginjanje srca ka Allahu potpuno i obuzetost samo s Njim, smiraj s Njegovim spomenom, stid i strah od Njega – ovo je specifična spoznaja oko koje kruže oni koji poznaju suštinu.

– Neki su rekli: “Kakvi li su samo miskini stanovnici zemlje, otišli su s nje a nisu okusili ono što je najljepše na njoj spoznaju Allaha aze ve džel!”

Spoznaja Gospodara Njegovog roba se takođe dijeli na dvije vrste

– Prva vrsta: opšta spoznaja, a to je Njegovo znanje o robovima i Njegovo poznavanje onoga što oni taje i pokazuju: “Mi stvaramo čovjeka i znamo što mu duša njegova šapće.”

– A druga vrsta: posebna (specifična) spoznaja: rezultat ove spoznaje je da On Uzvišeni voli Svoga roba i približava ga k Sebi, uslišava mu dove i spašava ga od nedaća. To je ona spoznaja na koju ukazuje Poslanik alejhi selam: “I neće prestati Moj rob da Mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim, pa kada ga zavolim, onda budem njegov sluh s kojim sluša, njegov vid s kojim vidi, njegova ruka s kojom prihvata, njegova noga s kojom hoda. I ako bi nešto od Mene zatražio, Ja bih mu, doista, to i dao; a ako bi od Mene zaštitu zatražio, Ja bih ga, uistinu, i zaštitio” a u drugom rivajetu: “i ako bi Me pozvao, Ja bih mu se, doista, odazvao.”

dzamija-priroda

Plodovi poznavanja Allaha u blagostanju

– Ibn Redžeb objašnjava: “Ko se bude ophodio prema Allahu sa takvalukom i pokornošću kada je u blagostanju, Allah će se prema njemu ophoditi sa blagošću i pomaganjem kada on bude u teškoj situaciji.”

– Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Koga raduje to da mu se Allah odaziva onda kada je u poteškoćama i teškim situacijama neka često dovi kada je u blagostanju.” (Et-Tirmizi)

– Ed-Dahhak ibn Kajs je rekao: sjećajte se Allaha u blagostanju, On će se vas sjećati u vašoj poteškoći. Doista se Junus alejhi selam sjećao Allaha pa kada se našao u utrobi kita: “Pa da on nije bio od onih koji mnogo slave Allaha on bi, doista, ostao u njegovoj utrobi do dana kada budu proživljeni.” Uistinu je Faraon bio tagut koji je zaboravio na spominjanje Allaha, pa kada se davio u vodi rekao je: “Povjerovao sam,” a tada je Allah Svemoćni i Veličanstveni rekao: “Zar sada, a već si i prije griješio i bio onaj koji čini nered na zemlji!”

– Neki čovjek reče Ebu Ed-Derdi: “Daj mi vasijet, tj. oporuči mi nešto” pa je Ebu ed-Derda rekao: “Sjećaj se Allaha u blagostanju, Uzvišeni Allah će te se sjećati kada budeš u tjeskobi.”

Najveće tegobe i nedaće

– Najveće tegobe koje će zadesiti roba na dunjaluku je smrt – a ono što slijedi nakon smrti je veće i silnije od nje ako rob svojim djelima i vjerovanjem ne završi u hajru.

Kako biva priprema za smrt

– Obavezno je vjerniku da se pripremi za smrt i ono što je nakon nje – kada je zdrav – sa takvalukom i dobrim djelima. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici bojte se Allaha, i neka svaka duša pogleda šta je pripremila za sutra. I bojte se Allaha, doista je Allah obavješten o onome što vi radite. I nemojte biti poput onih koji su Allaha zaboravili pa je On učinio da oni sami sebe zaborave – oni su, doista, pravi fasici!”

“Onome koji se Allaha boji, On će izlaz dati” – Ibn Abas o ovom ajetu kaže: “On će ga spasiti svake tjeskobe na dunjaluku i ahiretu.”


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje