Reci ove poslaničke riječi kada uspiješ u nečemu | Šejh Muhammed el-Munedždžid

242

Ove riječi, kada ih osoba kaže, povećavaju Allahovu blagodat.