Zavist kao uzrok svih grijeha

749

U ovom klipu šejh Jusuf Barčić, rahimehullah, upozorava na pogubnost zavisti.

Priprema: Menhedz.com