Zavist kao uzrok svih grijeha

997

U ovom klipu šejh Jusuf Barčić, rahimehullah, upozorava na pogubnost zavisti.

Priprema: Menhedz.com