Naslovnica Menhedž Žestoka Poslanikova a.s. prijetnja onima koji pozivaju u nacionalizam, vole i mrze...

Žestoka Poslanikova a.s. prijetnja onima koji pozivaju u nacionalizam, vole i mrze u ime nacije

861
islamski tekstovi, kazivanja

Globalizacija i sopstvena stagnacija natjerali su mnoge muslimana na prihvaćanje i uzdizanje ideala nevjerničkih naroda do te mjere da su ovi anti islamski ideali i tekovine proželi cjelokupno biće ummeta. Agonija ummeta je postala još veća nakon što su mnogi ljudi iz redova muslimanskih autoriteta preuzeli ove paganske pozive umotavajući ih u ruho islama, dajući im islamski legitimitet. A masa slijedi svoje autoritete koji ih izravno vode u propast.

Jedna od tekovina zapadnjačke civilizacije koja je „osvojila“ muslimane jeste nacionalizam. Nacionalizam je paganski ideal koji se hiljadama godina obožava širom svijeta, u njegovo ime se voli, u njegovo ime se mrzi, za njega se ratuje i gine. I ovo nas ne čudi kada su u pitanju narodi bez Upute, ali šta se dogodilo sa muslimanima, pa su mnogi od njih prigrlili nacionalizam na način na koji to rade kafiri, čak do te mjere da neki ljudi koji se pripisuju islamu vjeruju da im je u nacionalizmu opstanak. Situacija ide dotle da mnogi vjerski autoriteti drže zapaljive govore u kojima se obraćaju muslimanima sa: O Bošnjaci! O Albanci! O Turci! O Saudijci!…

Najtužnije od svega navedenog jeste vidjeti vjerskog autoriteta koji se poziva na Kur'an i Sunnet a koji u jačanju nacionalizma (tzv. nacionalne svijesti) vidi spas i zaštitu od agresorskih pretenzija susjeda i dušmana. Ovakva shvaćanja ne samo da neće pomoći muslimanima, nego će drastično pogoršati njihovo stanje.

Uzvišeni Allah je vjernicima odredio sasvim drugačiji put od nacionalizma, put slijeđenja Kur'ana i Sunneta, na ovom putu su jednaki Turci, Arapi i Bošnjaci, crni i bijeli, siromašni i bogati, nema druge razlike među njima osim u bogobojaznosti; na ovom putu se ne voli i mrzi na osnovu nacije, nego na osnovu Upute, ko god voli Uzvišenog Allaha i Poslanika alejhisselam, voli dobro a mrzi zlo, takav je naš brat u vjeri, ko god odbacuje Uputu, mrzi je i neprijateljuje prema njoj i vjernicima, takav nam nije brat, makar ga naša majka rodila. Kada muslimani ovo dobro shvate, za nadati se je poboljšanju njihova stanja i dolasku pomoći od Allaha. Budu li ljudi odbacili Uputu, a prigrlili nacionalizam i druge paganske ideale, Allah će ih prepustiti njima, i neka za svoju propast ne krive drugoga osim sebe.

Kolika je stvarna opasnost od slijeđenja i pozivanja u nacionalizam, najbolje nam govore hadisi Allahovog Poslanika alejhisselam. Navodimo neke od hadisa koje je pobrojao šejh Salah el-Budejr u svojoj knjizi Vrhunac sreće u dokazima tevhida ibadeta.


O osudi pristrasnosti narodu, paganske osnove okupljanja i nacionalizma

Džundub b. Abdullah el-Bedželi, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko pogine naslijepo, pozivajući u pristrasnost narodu (naciji, op. M) ili je pomažući, poginuo je kao neznabožac.“1

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kazuje da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svevišnji je Allah od vas odstranio pagansku oholost i ponošenje precima. Bogobojazni vjernik i nesretni grješnik – svi su Ademovi potomci, a Adem je stvoren od zemlje. lli će se ljudi prestati ponositi prethodnicima, koji su odavno stanovnici Džehennema, ili će u Allaha biti bezvredniji od kotrljana, koji svojim nosom gura nečistoću.”2

Džabir, radijallahu anhu, pripovijeda: “Kad smo bili s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, u jednoj bici jedan muhadžir, koji se inače često šalio, udario je ensariju po zadnjici, na šta se ovaj žestoko naljutio, te su pozvali svoje ljude. Ensarija povika: ‘O ensarije!’, a muhadžir pozva: ‘O muhadžiri!’ Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, izašao je iz šatora i upitao: ‘Šta je ljudima pa se pozivaju na poganstvo? Šta se desilo?’ Kad su mu kazali da je muhadžir udario ensariju po zadnjici, rekao je: ‘Izbjegavajte pozivanje na poganstvo jer je ono odvratno!’ To je čuo Abdullah b. Ubejj (munafik, op.M) i izjavio: ‘Već su se pozvali na paganstvo. Allaha mi, kad se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabije! ‘ Omer b. el-Hattab reče: ‘Dopusti mi da ubijem ovog licemjera!’ Na to mu Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kaza: ‘Ostavi gal Ne želim da ljudi pričaju da Muhammed ubija svoje drugove.’3

El-Haris el-Eš'ari, radijallahu anhu, kazivao je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko se poziva na paganstvo, on je džehenemsko gorivo.” Neki čovjek upita: “Allahov Poslaniče, makar namaz klanjao i postio?” “Makar namaz klanjao i postio. Pozivajte se na Allahovu vjeru jer vas je On muslimanima, Allahovim robovima nazvao”, zaključi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.4

Ubejj b. Ka'b, radijallahu anhu, pripovijedao je da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao sljedeće: “Ko se poziva na pagansko porijeklo, nedvosmisleno mu recite neka ugrize svog oca za ud.”5

Bilješke:

1 Muslim (1850).
2 Ahmed (8736, 8792 i 10781), Ebu Davud (5116) i Et-Tirmizi (3956).
3 El-Buhari (3518, 4905 i 4907) i Muslim (6583 ).
4 Ahmed (17170) i Et-Tirmizi (2863 i 2864).
5 Ahmed (21236).