Naslovnica Islam Poziv u islam Džibril, alejhisselam, moli protiv tri kategorije ljudi

Džibril, alejhisselam, moli protiv tri kategorije ljudi

1225
koga-meleki-proklinju

Postoje tri kategorije ljudi protiv kojih je molio Džibril, alejhis-selam, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zamolio je da se ta dova obistini.

Naime, radi se o sljedećim kategorijama:

  • onaj koji dočeka ramazan, a ne zasluži oprost;
  • onaj koji pored živih roditelja, ili jednoga od njih, ne zasluži Džennet; i
  • onaj u čijem se prisustvu spomene Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pa ne donese salavat na njega.

Prilika je spomenuti neke hadise koji govore o tome.

1 Imam Ibn Hibban bilježi od Malika ibn el-Huvejrisa, radijallahu anhu, koji kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, htio se uspeti na minber, pa kada je stao na prvu stepenicu, izgovorio je: ‘Amin!’, zatim je stao na drugu stepenicu i, opet, izgovorio: ‘Amin! ‘, a onda je i na trećoj stepenici izgovorio: ‘Amin!’ Nakon toga rekao je: ‘Džibril mi je došao i rekao: Muhammede, neka Allah udalji onoga koji dočeka ramazan, a ne zasluži oprost, pa sam rekao: ‘Amin! ‘ Potom mi je rekao: I neka Allah udalji onoga koji pored živih roditelja, ili pak jednoga od njih ne zasluži Džennet, pa sam rekao: ‘Amin!’ l rekao je: Neka Allah udalji i onog čovjeka u čijem prisustvu budeš spomenut, pa ne donese salavat na tebe, pa sam opet rekao: ‘Amin!'”1

2 Imam Et-Taberani bilježi od Ka'ba koji prenosi od Udžre, radijallahu anhu, da se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom popeo na minber, pa je, kada se popeo na prvu stepenicu, rekao: ‘Amin!’ A onda se popeo i na drugu i rekao: ‘Amin!’, pa je i na trećoj stepenici rekao: ‘Amin! ‘ Kada je sišao sa minbera i završio hutbu, mi rekosmo: ‘Allahov Poslaniče, danas si nešto šaputao!’ ‘Jeste li čuli?’, upita nas. ‘Da’, rekosmo. On reče: ‘Kada sam stao na prvu stepenicu, dođe mi Džibril i reče: ‘Neka Allah udalji onoga koji pored živih roditelja, ili pak jednoga od njih ne zasluži Džennet’, pa sam rekao: ‘Amin!’ l rekao je: ‘Neka Allah udalji onog čovjeku u čijem prisustvu budeš spomenut, pa ne donese salavat na tebe’, pa sam opet rekao: ‘Amin!’ l naposljetku je rekao: ‘Neka Allah udalji onoga koji dočeka ramazan, a ne zasluži oprost’, pa sam rekao: ‘Amin!'”2

Imam Et-Tajjibi, komentirajući jedan drugi hadis, pojasnio je razlog zbog kojega je Džibril, alejhisselam, proučio ovu dovu protiv ove tri vrste ljudi, pa je rekao:

“Salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste izraz njegova veličanja i poštovanja. Prema tome, onaj koji veliča Allahovog Poslanika i miljenika, sallallahu alejhi ve sellem, i njega Allah veliča i podiže mu ugled i vrijednost na oba svijeta. Isto tako, onaj koji ga ne veliča, Allah njega ponizi. Također, i ramazan je veličanstven Allahov mjesec: U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla3, pa ko dobije priliku da ga veliča time što će ga ispostiti i provesti u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi od Allaha, Allah će njega veličati. A onaj koji ga ne bude veličao, Allah, subhanehu ve teala, učini ga prezrenim. Poštivanje roditelja proističe iz veličanja Allaha, tebareke ve teala. Zbog toga je Allah, dž.š., dobročinstvo i lijep odnos prema njima spomenuo sa tevhidom i ibadetom, koji je jedino Njemu dozvoljeno posvetiti: Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite.4 Pa sretan je onaj koji dobije priliku i bude mu omogućeno da ispolji dobročinstvo prema njima, a posebno u situaciji kada su stari i nemoćni i nema, osim njega, nikoga da se brine o njima. Ako jednu takvu priliku čovjek ne uspije iskoristiti, onda zaista zaslužuje da bude ponižen, prezren i odbačen.”5

Iz knjige Za koga meleki mole, a koga proklinju
Autor: Fadl Ilahi
Obrada: Menhedž (ostali dijelovi serijala na linku ovdje)


1 Hadis bilježi Ibn Hibban. Šejh Šuajb el-Arnaut veli: “Hadis je sahih na osnovu drugih predanja, a njegov sened je slab.“
2 Medžmeuz-zewaid, 10/166.
3 El-Bekara, 185.
4 El-Isra, 23.
5 Pogledati Šerhut-Tajjibi, 3/1044.