Naslovnica Akida 25 razloga zbog kojih se povećava tevhid u srcu

25 razloga zbog kojih se povećava tevhid u srcu

523
tewhid, tevhid

Tevhid je kao drvo koje raste u srcu vjernika, i njemu rastu grane i plodovi na njima srazmerno povećavanju pokornosti i činjenju djela koja približavaju Uzvišenom Allahu. Time se još više povećavaju ljubav prema Gospodaru, strah od Njega, nada u Njega i oslonac na Njega, i svime time se upotpunjava tevhid. Upotpunjavanje tevhida nije zasnovano pustim nadanjima i praznim tvrdnjama koje nemaju stvarnost.

Istinsko upotpunjavanje i ostvaranje tevhida se dobija vjerovanjem i dostizanjem stepena ihsana, s tim da sve to prate lijepe karakterne osobine i veličanstvena dobra djela.

Od razloga koji vodu ka rastu tevhida u srcu jesu slijedeći:1

1. Činjenje dobrih djela željeći time ono što je kod Allaha;

2. Ostavljanje i klonjenje loših djela strahujući od kazne od Allaha;

3. Razmišljanje o stvaranju nebesa i Zemlje;

4. Spoznaja Allahovih lijepih imena i svojstava, spoznaja plodova vjerovanja u njih, i spoznaja onoga na veličanstvenost i savršenstvo na koje ukazuju Allahova imena i svojstva;

5. Priskrbljivanje korisnoga znanja i rad po njemu;

6. Učenje Kur`ana uz razmišljanje o njemu i razumijevanje njegovih značenja i onoga na što ukazuje;

7. Približavanje Uzvišenom Allahu dobrovoljnim djelima nakon obaveznih;

8. Stalno sjećanje i slavljenje Allaha u svakom stanju srcem i jezikom;

9. Davanje prednosti onome što Allah voli kada to dođe u koliziju sa drugim stvarima kojima duše teže;

10. Razmišljanje o Allahovim blagodatima vidljivim i nevidljivim, i spoznaja Njegovog dobročinstva prema Svojim robovima;

11. Potpuna predanost srca Allahu i osjećaj potpune ovisnosti o Njemu;

12. Osamljivanje sa Gospodarem u trenucima kada se spušta na najbliže nebo, u zadnjoj trećini noći, zatim učenje Kur`ana u tim trenucima i zaključivanje svega toga traženjem oprosta i činjenjem tevbe;

13. Druženje sa dobrim i iskrenim ljudima koji se vole u ime Uzvišenog Allaha i okorištavanje od njihovog govora ili njihove ćutnje;

14. Udaljavanje od svega što se može postaviti između srca roba i Uzvišenog Allaha;

15. Ostavljanje prekomjernog govora, jela, miješanja sa ljudima i pogleda;

16. Da želi svome bratu u vjeri ono što želi i sebi, i da se bori protiv svoje duše kako bi ostvario to;

17. Čistoća srca od mržnje prema vjernicima, čuvanje od zlobe, zavisti, oholosti, samoobmane i umišljenosti;

18. Zadovoljstvo Allahovim odredbama;

19. Zahvalnost u blagodatima i sabur u teškoćama;

20. Povratak Allahu kada učini neko loše djelo;

21. Činjenje mnoštva dobrih djela, lijep karakterne osobine, spajanje rodbinskih veza i slično;

22. Slijeđenje Allahovog Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem, u sitnim i krupnim stvarima;

23. Borba na Allahovom putu;

24. Hranjenje potrebnih;

25. Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla;

Napisao: Muhammed b. Ibrahim el-Hamed (Allahova jednoća u božanstvenosti)
Priprema/naslov: Menhedž

Bilješka:

1. Vidjeti: Ibnul-Kajjim, Medaridžus-salikin, 3/18-19.