Naslovnica Akida Ovo je nagrada za onoga ko se ismijava s riječima Vjerovjesnika

Ovo je nagrada za onoga ko se ismijava s riječima Vjerovjesnika

482
islam

Imam Ibnul-kajjim El-Dževzijje, rahimehullah, kaže:

“Ahmed b. Mervan El-Maliki spominje u svojoj knjizi „El-Mudžalese“ da je Ahmed b. Šu'ajb pripovijedao sljedeće:

Bili smo kod nekih muhaddisa u Basri, pa su nam neki od njih citirali Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, hadis: … meleci, iz zadovoljstva, ispod onoga koji krene da traži znanje podmeću svoja krila!“1, a sa nama je u tom medžlisu bio neko od mu'atezila2, i počeo je da se ismijava s hadisom, te je rekao: „Allaha mi, sutra ću u svoje nanule ukucati eksere, pa ću njima gazati krila meleka!“. On je to i učinio, pa je počeo hodati u tim nanulama, te mu se obe noge isušiše, i zadesi ga neka bolest od koje više nije mogao hodati na svojim nogama.”

Izvor: Miftahu daris-se'ade (1/64)

1. Tirmizi (2682), Ibn Madže (223), Albani ga je ocijenio sahihom.
2. Mu'tezile su sekta koja, pored drugih zabluda, negira spoljašnje značenje ajeta i hadisa.