Minuta uz Kur’an – Organ na koji Kur’an djeluje

728

Ovaj kratki video isječak govori o načinu objavljivanja Kur’ana i mjestu njegovog djelovanja.

Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi
Prijevod: Senad Muhić
Izvor: Islamhouse.com
Priprema: Menhedz.com