Naslovnica Islam Tumačenje snova Da li je san prije sabaha od Allaha, a poslije sabaha od...

Da li je san prije sabaha od Allaha, a poslije sabaha od šejtana?

4237
snovi, ruzni snovi

Pitanje: Neki ljudi kažu da san koji se vidi prije zore je san od Allaha a ne od šejtana, i to je san koji će se ostvariti. Kao dokaz navode hadis da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslije sabaha pitao ashabe o snu kojeg su vidjeli noću prije zore. I kažu isto tako da san koji se vidi poslije sabaha da je od šejtana i da se neće ostvariti. Da li je ova tvrdnja tačna?

Odgovor: Hvala Allahu i neka je salavat i selam na Poslanika, a potom:

Prvo: San kojeg čovjek vidi se dijeli na tri vrste:

Prva vrsta snova a to su snovi od Allaha. To je svaki dobar i lijep san kojeg čovjek vidi.

Druga vrsta snova a to su snovi od šejtana. To su uznemirujući snovi ili snovi u kojima se čovjek uplaši i tome slično.

I treća vrsta snova a to su snovi duše, kada čovjek o nečemu brine ili je nečim opterećen u toku dana pa se to odrazi na njegov san.

Drugo: san se tumači na osnovu onoga što je čovjek vidio u snu a ne na osnovu vremena u kojem je čovjek vidio san. Možda čovjek prije sabaha vidi nešto u snu što ga uznemiri a to bude samo šejtanovo zastrašivanje i uznemiravanje. Takav san je od šejtana pa makar bio i prije sabaha. A možda čovjek vidi nešto u snu što ga obraduje nakon što legne poslije sabah namaza. Takav san je od Allaha pa makar bio i poslije sabaha.

Stoga istinitost sna ne ovisi o vremenu u kojem se san vidi. Nema razlike između sna kojeg čovjek vidi noću ili u toku dana.

Imam Buhari, rahimehullah, je u svom Sahihu naslovio poglavlje: “Poglavlje o snu koji se vidi preko dana. Ibn Aun prenosi od Ibn Sirina da je rekao: ‘San koji se vidi danju jeste poput sna koji se vidi noću’.”

Potom je imam Buhari naveo hadis Enesa ibn Malika u kojem stoji: “Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je posjećivao Ummu Harama bint Milhan koja je bila udata za Ubadu ibn Samita. Kada ju je, tako, posjetio jednog dana, ona ga je ponudila ručkom pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potom zaspao. Probudio se nakon toga smiješeći se. Upitala sam: Allahov Poslaniče, šta te je nasmijalo? Ljudi koje sam vidio koji kao ratnici na Allahovom putu plove morskom pučinom. Oni su od mog ummeta – kraljevi na svojim divanima. Allahov poslaniče, rekoh, dovi Allahu da i mene učini jednim od njih. Pa je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovio za nju. Potom je ponovo spustio svoju glavu i zaspao pa se ponovo probudio smiješeći se. Ja ga ponovo upitah šta ga je nasmijalo, a on odgovori: Ljudi koje sam vidio koji kao ratnici na Allahovom putu – reče, nastavljajući kazivati kao i prvi put. Allahov poslaniče, rekoh, dovi Allahu da i mene učini jednim od njih. Ti si jedan od njihovih prvaka – reče on.”

Predaju bilježi i Muslim a u njoj stoji: “Jednog dana nam je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa je zaspao a potom se probudio smijući se…”

Kod imama Ahmeda stoji: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je spavao kajlulu (kratki san poslije podne namaza) u našoj kuči…” Hadis ukazuje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spavao preko dana jer je kajlula spavanje preko dana.

Hafiz Ibn Hadžer prenosi od Kajrevanija da je rekao: “Nema razlike između sna koji se vidi noću ili danju ili sna kojeg vidi muškarac ili žena.”

Mihleb kaže: San noću nema posebnu specifičnost u odnosu na san danju u pogledu istinitosti ili laži. Kad god se san vidi njegov propis je isti.”

A što se tiče hadisa u kojima stoji da bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhio ve sellem, pitao ashabe poslije sabaha ko je od njih viudio kakav san, to zbog toga što je noć period u kojem čovjek spava pa samim tim tada i vidi san.

Odgovorio: Muhammed Salih el Munedžid
Izvor: https://islamqa.info/
Prevod: Menhedž