Naslovnica Akida Devet uzroka za povećanje imetka (nafake)

Devet uzroka za povećanje imetka (nafake)

2493
zlato novac imetak

Prvi: Strah od Allaha

Ovo je najveći uzrok za svako dobro na dunjaluku i ahiretu. Onog trenutka kada se čovjeku zatvore sva vrata i pomisli da je propao i da mu nema izlaska iz teške materijalne krize neka zna da su Allahova vrata uvijek otvorena.

Rekao je Allah: “A onome koji se Allaha boji, On će izlaz dati i opskrbiće ga odakle se i ne nada.” (sura Talak, 2-3)

Drugi: Oslonac na Allaha

Rekao je Allah: “Onome koji se na Allaha oslanja On mu je dovoljan. Allah će zaista ispuniti ono što je odlučio.” (sura Talak, 3. ajet)

Ko se osloni na Allaha On će mu biti dovoljan, jer nema stvari koju Allah ne može da ti ispuni. Osloncem na Allaha rob potvrđuje Allahovu jednoću i priznaje da mu je samo Allah dovoljan.

Treći: Spajanje rodbinske veze

Rekao je Allahov Poslanik alejhi selam:

Koga raduje da mu život bude produžen i nafaka uvećana neka spaja rodbinske veze.

Četvrti: Namaz

Rekao je Allah:

“Naredi porodici svojoj da obavlja namaz i ustraj u tome! Mi ne tražimo od tebe opskrbu, Mi tebe opskrbljujemo. A samo za bogobojaznost lijep ishod sljeduje.” (sura Ta Ha, 132. ajet)

Muslimanska kuća i mjesta na kojima muslimani rade i borave trebaju biti oživljena i osvjetljena namazom koji je najveći vid dove, pa će nakon toga ta mjesta biti opskrbljena uz Allahovu dozvolu.

Peti: Udjeljivanje sadake

Rekao je Allah Uzvišeni: “Ko je taj ko će Allahu lijep zajam dati da bi mu ga On mnogostruko vratio, a uz to će on i nagradu divnu imati?” (suar Gvožđe, 11. ajet)

Šesti: Zahvalnost Allahu

Rob koji zahvaljuje Allahu na onome što mu Allah daje bilo da se radi o imetku, zdravlju, hairli porodu i drugim blagodatima, ta zahvalnost će mu biti uzrokom za povećanje nafake. Rekao je Allah:

I kada je Gospodar vaš objavio: Ako budete zahvalni ja ću vam sigurno još više dati.

(sura Ibrahim, 7. ajet)

Sedmi: Brak

Mnogi muslimani se boje pristupanja braku zbog straha od neimaštine ili zbog posjedovanja malo imetka. Rekao je Allahov Poslanik alejhi selam: “Trojicu će Allah sigurno pomoći: borca na Njegovom putu, roba koji se želi otkupiti od svog vlasnika i onoga koji želi brak kako bi sačuvao svoju čednost.”

Osmi: Trošenje na svoju porodicu

U hadisu je došlo: “O sine Ademov, udjeljuj biće ti udjeljeno.” I rekao je Allahov Poslanik: Najbolji dinar kojeg čovjek može potrošiti jeste dinar kojeg potroši na svoju porodicu.”

Deveti: Sticanje znanja

Allah se obaveza da će hraniti onoga koji stiče znanje. Rekao je Allahov Poslanik alejhi selam: “Allah se obavezao da će hraniti onoga ko bude sticao znanje.”

Onaj ko se posveti izučavanju Allahove vjere, radu po tome i podučavanju drugih tom znanju – Allah će ga opskrbljivati.

Ovde ćemo spomenuti kazivanje o čovjeku koji se požalio Poslaniku na svog brata koji je sticao znanje kod Poslanika kako neće da radi, pa mu je Poslanik rekao: “Možda te Allah opskrbljuje upravo zbog njega.”

Priprema: Menhedž