Naslovnica Islam Greške klanjača u namazu (9. dio)

Greške klanjača u namazu (9. dio)

2602
Greske u namazu

Četrdeset i prva greška: Da se prilikom sedžde tlo dodiruje samo čelom bez nosa, bez da za to ima potrebe.

Ispravno: Sedždu treba činiti tako što će se na tlo prisloniti i čelo i nos zajedno.

Četrdeset i druga greška: Da se prilikom sedžde pridržava samo na jednoj ruci, dok je druga bespotrebno zauzeta nečim drugim.

Ispravno: Sedždu treba činiti tako što će se pridržavati obema rukama, te će klanjač svoje prste pripojiti i okrenuti u pravcu kible.

Četrdeset i treća greška: Da se prilikom sedžde prsti uvuku unutar šaka.

Ispravno: Klanjač treba ispružiti svoje prste u pravcu Kible.

Četrdeset i četvrta greška: Podizanje nožnih prstiju sa poda (sedžade) prilikom sedžde.

Ispravno: Prilikom sedžde nožni prsti ne smiju biti podignuti sa poda (sedžade), naprotiv, oni trebaju biti prislonjeni na tlo i okrenuti prema kibli.

Četrdeset i peta greška: Nepravljenje razmaka između lakata i bokova, te stegna i stomaka prilikom sedžde, iako je u stanju to učiniti.

Ispravno: poželjno je da klanjač napravi razmak između svoja dva lakta i bokova prilikom rukua i sedžde, a isto tako i između stegna i stomaka ako je u stanju to učiniti.

Autor: Abdul-‘Aziz ibn Nasir El-Musejnid
Iz knjige „El-Kavlul-mubin fi ma'rifeti ma jehummu el-musallin“, 58. str.
Prevod sa arapskog: Menhedz.com