Naslovnica Islam Ima li veće fitne od toga da sebe smatraš pobožnijim od Poslanika?

Ima li veće fitne od toga da sebe smatraš pobožnijim od Poslanika?

647
Muhammed alejhisselam kaligrafija slika

Neki čovjek upita imama Malika, rahimehullah:
– Sa kog mjesta da nanijetim ihram?1
– Sa onog mjesta sa kojeg je i Poslanik nijetio – reče imam Malik.
– A šta ako bih na to dodao? – upita čovjek.
– Nemoj to raditi, ja se, doista, bojim da ne upadneš u fitnu (iskušenje) – reče mu imam Malik.
– A što bi to bilo fitna, u pitanju su samo par kilometara koje bih dodao!? – ponovo će čovjek.

Tada imam Malik reče: Uzvišeni Allah je kazao: „Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu da ih iskušenje (fitna) kakvo ne stigne, ili da ih patnja bolna ne snađe“.2

– A kakva to fitna ima u tome? – ponovo upita čovjek.
– Zar ima veće fitne od toga da smatraš kako si ti postigao odliku koju je Vjerovjesnik zanemario?! Ili, pak, smatraš da je ono što si ti sebi odabrao bolje od onoga što su Allah i Njegov Poslanik odabrali za tebe?! – odgovori imam Malik.

Izvor: Mevahibul-Dželil (3/40).
Prevod: Menhedž

Bilješke:

1. Tj. da nanijetim izvršavanje obreda Hadža.
2. En-Nur: 63.