Naslovnica Akida Koristi sa medžlisa sa šejhom Sulejmanom Ulvanom 2. dio (nekoliko fetvi šejha)

Koristi sa medžlisa sa šejhom Sulejmanom Ulvanom 2. dio (nekoliko fetvi šejha)

404
Sulejman-el-Ulvan fetve

O promjeni imena nakon što čovjek prihvati islam

Upitan je (šejh Sulejman el-Ulvan) o promjeni imena nakon što čovjek prihvati islam pa je odgovorio:

Promjena imena nije obavezna osim ako se kosi sa našim šerijatom, ili je ime specifično za nevjernike ili je prošireno među njima.

O hadisu: Zaista more svakog dana traži dozvolu od svoga Gospodara da potopi ljude

Upitan je o hadisu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Zaista more svakog dana traži dozvolu od svoga Gospodara da potopi ljude“, pa je odgovorio:

Hadis je slab.

O klanjanju u mesdžidu (džamiji) u kojem ima kabur

Rekao je, Allah ga sačuvao:

Ako musliman nema nijednog mesdžida osim mesdžida u kojem ima kabur neka ne klanja u njemu.

O određivanju pravca Kible

Ko bude idžtihadio u određivanju pravca Kible pa potom klanja i nakon namaza mu bude jasno da je pogriješio pravac Kible, neće obnavljati svoj namaz.

Da li je dozvoljeno glumiti ashabe?

Upitan je da li je dozvoljeno glumiti ashabe pa je odgovorio:

U potpunosti se treba zabraniti zbog velikih šteta u takvom postupku.

O hadisu: Ko bude klanjao sabah namaz u džematu…

Upitan je o hadisu u kojem stoji: „Ko bude klanjao sabah namaz u džematu, potom sjedne i spominje Allaha sve do izlaska sunca i klanja dva rekata, biće mu upisana nagrada obavljenog hadža i umre, potpuno, potpuno, potpuno“, pa je odgovorio:

Hadis je slab jer je okosnica hadisa na raviji po imenu Ebu Zilal, a on je slab.

Da li je namaz u džematu šart ili vadžib

Upitan je o namazu u džematu da li je namaz u džemat šart ili vadžib pa je odgovorio:

Namaz u džematu je vadžib, a ne šart. Onaj ko ostavi namaz u džematu bez opravdanja je grešan.

O knjizi od koje se šejh Ulvan najviše okoristio dok je bio u zatvoru

Upitan je o knjizi od koje se najviše okoristio dok je bio u zatvoru pa je odgovorio:

Tefsir Ibn Kesira.

Da li je bolje da čovjek bude u namazu s imamove lijeve strane ako…

Upitan je da li je bolje da čovjek bude u namazu s imamove lijeve strane ako je bliži njemu (imamu) ili da bude s njegove desne strane iako je dalje od njega pa je odgovorio:

Bolje je da bude bliže imamu pa makar to bilo s lijeve strane imama. To zbog toga kako bi ga ispravio ako pogrijesi ili zamijenio ako se nešto desi imamu.

Irdža (murdžizam) je osnova svakog belaja

Irdža’ (murdžizam) je osnova svakog belaja. Njenim sebebom se proširio ilhad (bezbožništvo) i širk u našoj zemlji. Zbog toga su selefi rekli: “Najveća novotarija u islamu jeste novotarija irdža'a.

Izvor saaid.net
Prevod i obrada (naslovi): Menhedž