Minuta uz Kur'an – Jačina djelovanja Kur'ana

2015

Ovaj isječak objašnjava jačinu djelovanja Kur’ana i spominje razlog okretanja mnogobožaca od njega.

Predavač: Uvejd b. Hamud el-Atvi
Prijevod: Senad Muhić
Izvor: Islamhouse.com