Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Aziz bin Baz Da li je dozvoljeno iznad kabura ispisati ajete ili nešto slično

Da li je dozvoljeno iznad kabura ispisati ajete ili nešto slično

712
mezarje

Pitanje: Da li je dozvoljeno iznad kabura ispisati ajete, ime mrtvoga i datum njegove smrti?

Odgovor: Nad kaburovima nije dozvoljeno ispisivati kur'anske ajete, niti bilo sta drugo; bez obzira da li se pisalo na željezu, drvetu ili nečemu sličnom.

Od Džabira, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se ograđuje kabur, da se sjedi i gradi nad njim. (Muslim)

Ovaj hadis biljezi Muslim u svom Sahihu, a imam Tirmizi i Nesai prenose ovu predaju sa dodatkom: “… i da se piše nad njima.” (Tirmizi)


Odgovorio: Šejh Ibn Baz
Iz djela „Fetve uleme Dvaju harema“
(Fetve šejha Bin Baza rahimehullah dostupne su ovdje)