Naslovnica Akida Najniži i najviši stupanj stanovnika Dženneta

Najniži i najviši stupanj stanovnika Dženneta

1503
dzennet
Ilustracija

Najviši stupanj stanovnika Dženneta

Uzvišeni kaže: 

“Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni izdigao. A Isau, sinu Merjeminu, jasne smo dokaze dali” (Al-Baqara, 253)

Mudžahid i drugi kažu:

“S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni izdigao, znači da je to Muhammed, s.a.v.s.” 

U hadisu koji govori o Israu (Noćnom putovanju), a koji je muttefek alejhi, stoji da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., nakon što je došao namjesto na kom je bio Musa, čuo da je Musa, a.s, rekao: “Gospodaru, nisam mislio da ćeš ikoga iznad mene uzdići.” A zatim je Muhamed, s.a.v.s., bio uzdignut do prostranstava koja zna samo Allah, a prešao je čak i Sidretul-munteha.

U Muslimovom Sahihu zabilježena je predaja Amra b. el-‘Asa, koji kaže da je čuo kako je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Kada čujete mujezina da uči ezan, govorite isto što i on izgovara, zatim na mene donesite salavat. Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega deset salavata donijeti. Zatim, tražite za mene vesilu. To je stepen u Džennetu koji će imati samo jedan Božiji rob, a ja se nadam da ću ja biti taj. Ko bude za mene tražio vesilu, imat će moj šefa'at.”

Najniži stupanj stanovnika Dženneta

U Muslimovom Sahihu je i predaja El-Mugire b. Šu'be, koji kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Musa je upitao svoga Gospodara koji je najniži stepen u Džennetu. On mu je odgovorio: ‘Kad svi stanovnici Dženneta uđu u njega, doći će neki čovjek kome će biti rečeno da i on uđe. On će pitati: ‘Gospodaru, kako, kad su ljudi već zauzeli svoja staništa i primili svoje darove? ‘Tada će mu biti rečeno: ‘Da li si zadovoljan da imaš onoliko koliko je imao jedan od kraljeva na zemlji?’ On će odgovoriti: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru. ‘Gospodar će reći: ‘To tebi pripada, i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko.’ Kada peti put to isto ponovi. Čovjek će reći: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru. ‘Musa reče: ‘Gospodaru, kome pripada najviši stepen? ‘Allah odgovori: ‘To će biti oni koje sam Ja odabrao, ukazao im počasti kod Sebe i obilježio ih. Bit će im dato ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, i što niko ni zamisliti ne može.'”

Tirmizija u svome Sunenu bilježi predaju Ibn Omera, koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “‘Najniže stanište u Džennetu je ono u kojem će njegov stanovnik moći gledati svoje bašče, supruge, blagodati, poslugu i svoje divane; a putovanje kroz njega traje hiljadu godina. Najviši stepen počasti kod Allaha imat će onaj koji bude mogao gledati Njegovo lice ujutro i naveče.’ Zatim je Allahov Poslanik s.a.v.s proučio ajet: ‘Toga dana neka će lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati.” (Al-Qiyaama, 22-23)

Et-Taberani u svome Mu'džemu bilježi merfu’ hadis Ibn Omera: “Najniži stepen u Džennetu pripast će čovjeku kojem će trebati dvije hiljade godina da pregleda svoje carstvo. On će gledati u svoje supruge, divane i poslugu.”

Autor: Ibnul-Kajjim el-Džewzijje
Iz knjige “Vodič ka Džennetu”