Naslovnica Edeb - Odgoj Znaš li šta je sabur?

Znaš li šta je sabur?

2941
sabur, strpljenje

Strpljivost (sabur) je izdržljivost u teškoćama, obuzdavanje duše u uzrujanosti i srdžbi, čvrstina na propisima Kur'ana i Sunneta i zadovoljstvo Allahovom odredbom.

Uzvišeni Allah je naredio svojim robovima da se naoružaju sa strpljivošću, objasnio im njenu važnost, uticaj i posljedice, te im pojasnio da je ona uzrok ogromne nagrade. U tom smislu su riječi Uzvišenog: O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte, i Allah se bojte, da bi ste postigli ono što želite.1 I veli: Samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni.2

Tri su vrste strpljenja:

1 Strpljivost na pokornosti Uzvišenom Allahu, jer Uzvišeni kaže: Zato samo Njega obožavaj i u tome budi istrajan!3

2 Strpljivost na ostavljanju harama i onog što je naredio da se ostavi, u tom smislu Uzvišeni veli: Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude, pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.4

3 Strpljivost na Allahovom kaderu, a ona je, bez sumnje, srž imana. Jer onaj ko je strpljiv na musibetu smrti, ostaviće sujetu i ljutnju i kloniće se naricanja i udaranja po licu, odazivajući se riječima Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Nije od nas ko se udara po licu, kida svoju odjeću i propagira džahilijetska (predislamska) uvjerenja.5

Kada muslimana zadesi neka nevolja, treba biti strpljiv kao što mu je Uzvišeni Allah naredio, rekavši: I strpljivo podnosi ono što te zadesi, dužnost je tako postupati.6

A zatim treba strpljivo doviti, tražeći od Allaha nagradu, onako kako ga je Allah podučio: Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!

Jer Uzvišeni veli: One koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: „Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!“ Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost, oni su na Pravom putu.7

Iz djela Lijepo ponašanje i karakterne osobine
Obrada i naslov: Menhedž


1 Ali ‘Imran, 200.
2 Ez-Zumer, 10.
3 Merjem, 65.
4 Jusuf, 90.
5 Buharija, Knjiga o dženazi namazu, poglavlje: Nije od nas ko kida odjeću, broj 1294.
6 Lukman, 17.
7 El-Bekare, 156-157.