Naslovnica Islam Poziv u islam Poučna kazivanja iz hadisa Vjerovjesnika: Priča o vjerovjesniku i ratnom plijenu

Poučna kazivanja iz hadisa Vjerovjesnika: Priča o vjerovjesniku i ratnom plijenu

290
vjerovjesnikova kazivanja

Četvrto kazivanje: Allahovom milošću je dozvoljen ratni plijen

Od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Jedan od vjerovjesnika htio je ratovati, pa je rekao svom narodu:

‘Neka mi se ne priključuje čovjek koji se vjenčao sa ženom i hoće da opći s njom, a još nije s njom općio, niti neko ko je sagradio kuće ali im nije digao krovove, a ni onaj koji je kupio ovce ili steone deve pa očekuje njihovo teljenje.’ Krenuo je u borbu i približio se mjestu (Eriha) u ikindijsko vrijeme, ili blizu toga vremena, pa je rekao suncu:

‘Tebi je naređeno, a i meni je naređeno! Allahu, zadrži nam ga.’ I ono je bilo zadržano dok mu Allah nije dao pobjedu. Onda je sakupio ratni plijen, pa je došla vatra da ga prži, ali ga nije spržila, pa on reče: ‘Među vama ima krađe ratnog plijena, pa nek mi se od svakog plemena zakune na vjernost jedan čovjek.’ (Zakletvu su dali), a ruka jednog čovjeka se prilijepila za njegovu.

‘Među vama ima krađe ratnog plijena’, reče on, ‘pa neka mi se zakune tvoje pleme.’

I ruke dvojice ili trojice ljudi se zalijepiše za njegovu ruku (prilikom zakletve), te on reče:

‘Kod vas ima krađe ratnog plijena.’ Nato oni donesoše zlatnu glavu poput goveđe glave i ostaviše je, te vatra dođe i proguta (plijen). Poslije je Allah nama dozvolio ratni plijen. Vidio je našu slabost i nemoć, pa nam ga je dozvolio.“ (El-Buhari, 3124)

Od koristi ovog kazivanja:

Prva korist: nastojanje vjerovjesnika da se ibadet ne izvršava onda kada koncentraciju i pažnju odvraća nešto drugo, poput mlade nevjeste s kojom se još nije imao polni odnos, ili izgradnje kuće koja još nije dovršena, ili stoke čije se teljenje očekuje.

Druga korist: u prijašnjim narodima (nakon borbe) bi njihov ratni plijen progutala vatra.

Treća korist: Uzvišeni Allah od imetka ne prima osim onog koji je halal i tajjib (dobar).

Četvrta korist: od svih vjerovjesnika i poslanika ratni plijen je dozvoljen samo Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.

Peta korist: ratni plijen je dozvoljen ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, iz Allahove milosti prema nama, zbog toga što On Uzvišeni vidi i zna našu slabost i nemoć.

Moli Uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji se ne bore osim na Njegovom putu, i da nas spoji u najvišem dijelu Firdeusa, i neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe.


Autor: ‘Isam eš-Šaji'a
Iz knjige: “Selasune kissatin bilisani Muhammedin”, 16. str.
Priprema i naslov: Menhedž
Sva kazivanja na linku ovdje.