Naslovnica Fetve Propis oblačenja vjenčanica na dan vjenčanja

Propis oblačenja vjenčanica na dan vjenčanja

2539
vjencanica

Prije nego li spomenemo fetve koje obrađuju propis oblačenja vjenčanica, htjeli bi da našim čitaocima ukažemo na par važnih činjenica o tim vjenčanicama, a za koje mnogi danas ne znaju.

Historija i značenje vjenčanica

Većina svadbenih običaja porijeklo vodi iz Starog Rima, pa je tako poznato da prsten na četvrtom prstu lijeve ruke simboliše vjeridbu. Izvori svjedoče da je mlada bijelu haljinu na vjenčanju nosila u čast Himena, „boga“ svadbe i nevinosti! Providan veo i vijenac od cvijeća je nosila na glavi. Na sebi je imala haljinu od bijele tkanine, a oko struka „Herkulov“ čvor, ne bi li „otjerala“ zle duhove od sebe i svog braka.

Srednjovjekovna vjenčanja koja su se ugovarala među plemstvom su češće sklapana iz političkih razloga nego iz ljubavi. Mlada je bila ogledalo porodičnog statusa i standarda; izbor svile i svake druge tkanine na njoj bio je odraz imućnosti mladine porodice. One koje su pripadale nižoj klasi, nosile su haljine u zelenoj i plavoj boji. Za njih je vjenčanje predstavljalo bitan događaj za koji su se oblačile onako kako im je budžet dozvoljavao, ali su u svakom pogledu težile da oponašaju vjenčanja kakva je organizovalo plemstvo.

Početkom četrnaestog vijeka izrađuje se vjenčanica protkana na grudima ili na leđima, sa dugim uskim rukavima i dubokim prorezom spreda koji bi otkrivao haljinu koja je išla do tijela. Ove vjenčanice su se izrađivale od svile i bile bi ukrašene zlatnim pojasom na kojem se isticalo drago kamenje. Mlada je nosila prsten kao simbol vječne ljubavi, broš kao odraz nevinosti i vijenac od cvijeća na kosi.1

Šeriatske fetve o oblačenju vjenčanice

Na samom početku, treba navesti da su se učenjaci razišli po ovom pitanju, pa tako ima onih koji oblačenje vjenčanica smatraju dozvoljenim, dok drugi to zabranjuju.
Nakon proučavanja i studiranja govora učenjaka i njihovih dokaza, mi smo odabrali stav koji kaže da je zabranjeno oblačiti vjenčanice.
U narednom izlaganju spomenut ćemo dvije fetve, prva je od Stalne komisije za fetve, dok je druga od poznatog šejha u Alžiru, koji je studirao pred učenjacima u Saudijskoj Arabiji.

1- Fetva Stalne komisije za fetve u Saudijskoj Arabiji

Pitanje:

Moja supruga želi da na dan našeg vjenčanja obuče vjenčanicu. Naravno, ona će na sebi imati i himar (tj. nikab) koji će pokrivati njeno lice. Međutim, znajući da će nas do našeg stana prebaciti automobilom, nju će moći vidjeti stranci (tj. muškarci koji joj nisu mahremi), o taksisti da i ne govorim, to se podrazumijeva, a ja ću, također, biti s njom.
Želim da mi ukažete na to kako da postupim, uzimajući u obzir i to da me je moja supruga obavijestila o tome kako je čula od vas da u jednoj od audio predavanja spominjete da je mladi dozvoljeno da na dan svog vjenčanja obuče vjenčanicu?!

Odgovor:

Ova haljina (tj. vjenčanica), ako je ona ženska odjeća, i nije muška odjeća niti ukazuje na oponašanje muškaraca, već je ženska odjeća, i ako s time ne oponaša nevjernice, onda nema smetnje, ali iznad treba imati nešto što će je zaštititi od (pogleda) muškaraca tokom svog odlaska na mjesto vjenčanja, poput abaje i slično, a što će pokrivati njene ukrase i ljepotu. I ona nema pravo da otkriva i pokazuje nešto od svog nakita i lijepe odjeće, jer je u tome fitna, naprotiv, treba da se propisno pokrije abajom i sličnom odjećom, a što će skrivati njene ukrase od muškaraca, zbog riječi Uzvišenog: „Neka ukrase svoje ne pokazuju drugima“2.

Što se tiče ove (bijele) vjenčanice, ako je ona specifična za žene, i suprotna je odjeći muškaraca, bilo to u kakvoći ili stanju, onda u tome nema oponašanje muškaraca. Izuzetak ovome jeste kada u tome postoji oponašanje nevjernica, u tom slučaju (vjenčanica) nije dozvoljena, zato što je ženi (muslimanki) zabranjeno oponašanje muškaraca, i zabranjeno joj je oponašanje nevjernica. Baš kao što je i muškarcu (muslimanu) zabranjeno oponašanje žena, i zabranjeno mu je oponašanje nevjernika. Dok je poenta i cilj da žene uvijek budu pokrivene, kako ih ne bi vidjeli stranci, bilo to na putu ili nekom drugom mjestu.
Na pitanje je odgovorila Stalna komisija za fetve.3

2- Fetva šejha Muhammeda ibn Ferkusa, hafizahullah

Pitanje:

Kakav je propis oblačenja vjenčanice za svadbarsko veče?

Odgovor:

Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svijetova, neka je salavat i selam na Allahova Miljenika, Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve njegove sljedbenike do Sudnjega dana, a zatim:

Opće poznato jeste to da je oblačenje vjenčanica i bijelih haljina od specifičnosti kršćanskih vjenčanja i njihovih odjeća, i sa vjerskog i sa tradicionalnog aspekta.
Pa ako je od prava el-beraa (odricanja) to da musliman ne sudjeluje sa nevjernicima u njihovim slavama i veseljima, i da im iste ne čestita, zbog toga što je u tome laž i haram, kao što neki učenjaci pojašnjavaju govor Uzvišenog:
„i oni koji ne prisustvuju laži“4, tj. slavama mušrika i njihovim veseljima.5

Uistinu, nije dozvoljeno oponašanje njih (nevjernika) u opisu njihovih slava i načinu njihovog oblačenja povodom istih, i ova zabrana je već pritvrđena u riječima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko oponaša jedan narod, on je od njih“ (tj. ima isti propis)6. Također, Muslim bilježi u svom Sahihu da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Doista je ovo od odjeće nevjernika, pa ga nemoj oblačiti“7.

S obzirom da je opće prihvaćeno u muslimanskim zajednicama i društvima to da je oblačenje (odjeće) bijele boje specifično samo za muškarce mimo žena, dok vidimo da mlada ukrašena bijelom vjenčanicom oponaša muškarce (u oblačenju bijele odjeće), a „Allahov Poslanik je prokleo one od muškaraca koji oponašaju žene, i one od žena koje oponašaju muškarce“8, pored toga, u tome se nalazi i oblačenje odjeće isticanja koja je zabranjena9.

Zbog svega navedenog, vjenčanicu treba ostaviti i umjesto nje koristiti drugu odjeću koja je po šeriatskim normama i specifična za žene, tako da to bude u skladu sa šeriatskim pravilima a ne da je u suprotnosti s istima.

A konačno znanje pripada samo Allahu Uzvišenom, i naša zadnja dova jeste: hvala Allahu, Gospodaru svih Svijetova, neka je salavat i selam na Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe.10

Priprema: menhedz.com

Bilješke:
1 http://wannabemagazine.com/istorija-vencanice/
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ven%C4%8Danica
https://kissthemissblog.wordpress.com/2017/05/26/zanimljivosti/
2 En-Nur: 31.
3 http://www.alifta.net/fatawa/fatawachapters.aspx?View=Page&PageID=6047&PageNo=1&BookID=5
4 El-Furkan: 72
5 Pogledaj: tefsir Ibn Kesir (6/130)
6 Ebu Davud (4031), Ahmed (5114), a Albani ga je ocijenio sahihom u „El-Irva“ (1269)
7 Muslim (2077)
8 Buhari (5885), Ebu Davud (4097), Tirmizi (2784)
9 Hadis o zabrani oblačenja odjeće isticanja prenosi Ibn Omer, a bilježi ga Ahmed (5664), Ebu Davud (4029), i Ibn Madže (3606), a Albani ga je ocijenio hasenom u „Sahihul-džami'a“ (2562)
10 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-488