Naslovnica Akida Da li novotar može biti nagrađen zbog novotarije koju čini?

Da li novotar može biti nagrađen zbog novotarije koju čini?

490
bidat, novotarija

Jedna skupina učenjaka kaže da se novotar ne može nagraditi zbog novotarije koju čini. Pročitao sam govor nekih suvremenika koji kažu da će novotar biti nagrađen za svoju novotariju.

Ispravno je da se u meseli treba napraviti tefsil (detaljno pojašnjenje), pa kažemo:

Niko ne može biti nagrađen zato što je uradio djelo koje je novotarija, već možda čovjek bude nagrađen ali zbog idžtihada1 a ne zbog novotarije. Ali se ovdje postavlja pitanje: Da li to važi za svakog? Odgovor je: Ne. Ovo važi za onoga kome njegov idžtihad počiva na šerijatskim dokazima, ko je uložio truda i napora da dođe do šerijatskog propisa. A što se tiče onoga ko uradi novotariju okrećući glave od šerijata i suprostavljajući se šerijatskim dokazima takav je grešan i neće biti nagrađen.

Izvor: islamway.net
Prevod i obrada (naslovi): Menhedž

Bilješka:

Idžtihad je nastojanje izvođenja pravila (ahkama) kojima se rješavaju problemi, koji u Kur’ani kerimu i hadisu nisu jasni i izričiti (otvoreni), povezujući ih sa stvarima koje su jasno i detaljno objašnjene. Ovo može učiniti samo naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i svi njegovi ashabi, i oni muslimani koji su došli na nivo idžtihada i koji se nazivaju mudžtehidi.