Naslovnica Hadis Treći Poslanikov vasijjet: “Ni u kom slučaju svjesno ne ostavi propisani namaz,...

Treći Poslanikov vasijjet: “Ni u kom slučaju svjesno ne ostavi propisani namaz, jer ko svjesno ostavi namaz…”

328
namaz

Treći Poslanikov vasijjet:

line quotes

Ni u kom slučaju svjesno ne ostavi propisani namaz, jer ko svjesno ostavi namaz, otkazana mu je Allahova zaštita.

Cilj ovog vasijjeta jeste skretanje pažnje muslimanu na važnost čuvanja propisanih namaza, tj. namaza koji su propisani kao prvorazredna obaveza, farz, a to su pet namaza u toku dana i noći.

I Kur'an i sunnet u sebi sadrže veoma veliki broj vasijjeta kada je riječ o namazu. Mi ćemo navesti samo neke primjere u tom smislu. Tako, npr., Allah, dž.š., u suri El-Ankebut kaže:

“I obavljaj namaz. Namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno. A obavljanje namaza najveća je poslušnost, a Allah zna šta radite.“ (El-Ankebut, 45)

Redovno obavljanje namaza čini da klanjač ima čvrst i postojan karakter, koji siromaštvo ne može obezvrijediti i poniziti, niti bogatstvo uzoholiti.

I rekao je (Uzvišeni Allah): “Naredi čeljadi svojoj da obavljaju molitvu i ustraj u tome! Mi od tebe ne tražimo da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti! A one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak.” (Ta-Ha, 132)

Također je rekao: “Vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju.” (En-Nisa, 103)

Na drugom mjestu u Kur'anu stoji: “Redovno molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte.” (El-Bekara, 238)

U jednom drugom ajetu Allah, dž.š., kaže: “Pomozite sebi strpljenjem i namazom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima.” (El-Bekara, 45)

Praksa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bila je da kada ga kakva nedaća ili briga spopadne, on se posveti namazu. A ističući važnosti namaza rekao je: “Zavjet koji nas (muslimane) razlikuje od njih (nemuslimana) jeste namaz, pa ko napusti namaz učinio je kufr.” (Hadis bilježe: Et-Tirmizi, En-Nesai, Ibn Hibban, El-Hakim, koji ga je ocjenio sahihom, a njegovu ocjenu potvrdio je i Ez-Zehebi; hadis je sahih)

Namazi koji su propisani i obavezni jesu pet namaza u toku dana i noći. Hadis i oporuka odnose se na propisane namaze i jasan su dokaz da onaj ko svjesno i namjerno napusti i propusti namaz prestaje biti u Allahovoj zaštiti.1

Iz knjige “Vasijjeti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem”, ostali vasijeti ovdje
Autor: muhaddis Abdul-Kadir el-Arnaut
Obrada i naslov: Menhedž

Bilješka:

  1. Još tema o namazu čitaj ovdje.