Islamske teme, islamski tekstovi, poucni tekstovi

Propis poređenja žena sa melecima

Pitanje: Koji je propis poređenja žena sa melecima? Primjera radi, kada čovjek kaže: „Ova djevojka je melek (anđeo)“, ili („Ova djevojka sliči meleku (anđelu)“, ili...
Fetve iz akide

Da li se prima ibadet ako se rijaluk (pretvaranje) pojavi u toku ibadeta ili...

Pitanje: Da li čovjek ima nagradu za djelo koje otpočne sa rijalukom, ali zatim u toku samog djela ispravi nijet te bude samo radi Allaha?...
Stid

Ograničavanje emocija i osjećaja prilikom pozivanja ljudi u islam

Sljedbenike ovog buđenja - sahve ne treba da nose osjećaji i da ih spriječe od razmišljanja i onoga što zahtijeva Šerijat. Jer ukoliko osjećaji...

Mudrost ljubljenja Crnog kamena

Pitanje: Da li je mudrost ljubljenja Crnog kamena u tome da se njime traži bereket? Odgovor: „Hvala Allahu, Mudrost tavafa (obilaženja oko Kjabe) pojasnio nam je Poslanik, sallallahu...
Poziv u islam

Ko je dužan pozivati Allahu?

Pitanje: Da li je pozivanje ka Allahu dužnost svakog muslimana i muslimanke, ili je to svedeno samo na učenjake i one koji traže znanje? Odgovor: Ako bi...
Ucenje sure Kehf

Kada petkom treba proučiti suru al-Kahf?

  Pitanje: Da li je preporučeno proučiti sûru al-Kahf noć uoči petka i tokom petka? Odgovor: Da, preporučeno je proučiti suru al-Kahf tokom petka. Ne igra ulogu...
Iftar iz zaborava

Jelo iz zaborava

Pitanje: Kakav je propis osobe koja nešto popije ili pojede iz zaborava, te da li je obaveza onom ko ga vidi da jede ili pije...
Nebesa

Kako to da je Allah i na nebesima i na Zemlji?

Pitanje: Allah, dž. š., kaže:  وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ “On je Allah na nebesima i na Zemlji,...
Poziv u islam ateista

Kako odgovoriti ateistima?

Pitanje: U ovom vremenu ima mnogo ateista, koji su pametni i obrazovani (intelektualci), zato što oni razmišljaju, razmatraju, pronalaze i analiziraju; ali su svi...
Medjuljudski odnosi, fetve

Izražavanje saučešća i rukovanje

Pitanje: Da li je rukovanje sunnet prilikom izražavanja saučešća? Odgovor: Rukovanje nije sunnet prilikom izražavanja saučešća, nego je sunnet prilikom susreta. Sunnet je ukoliko sretneš...
POST

Jelo iz zaborava u toku posta

Pitanje: Kakav je propis osobe koja nešto popije ili pojede iz zaborava, te da li je obaveza onom ko ga vidi da jede ili pije...
Fetve iz akide

Da li se dokazuje „Ahād-hadisima“ u akidi?

Pitanje: Čuo sam od nekih koji kažu: „Ahād hadisi (tj. svi hadisi koji nisu mutevatir) se ne koriste u akidetskim pitanjima jer takvi hadisi...

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

islamske slike

Opraštanje – ajeti, hadisi i citati selefa o opraštanju

Ebu Hurejra r.a. prenosi da je Božiji Poslanik salallahu alejhi we selem rekao: “Milostinja neće umanjiti imetak; kada oprostiš nekome, Allah će ti uvećati...