Naslovnica Savremeni učenjaci Abdullah el-Gunejman Gdje je Allah│šejh Abdullah el-Gunejman

Gdje je Allah│šejh Abdullah el-Gunejman

282

Šejh Abdullah el-Gunejman govori o tome gdje je Allah.