Naslovnica Islam Namaz Greške klanjača u namazu (14. dio)

Greške klanjača u namazu (14. dio)

714
islam, islamske teme

Šezdeset i šesta greška: opće propuštanje zikrova koji se uče nakon farz namaza.

Ispravno: redovito učenje propisanih zikrova nakon svakog farz namaza i nepropuštanje istih, zato što su oni od pritvrđenih suneta, i zato što s njim dolazi mnogo hajra, a od kojeg su i umnožavanje dobrih djela.

Šezdeset i sedma greška: da se klanjač, nakon završenog farz namaza i prije otpočinjanja sa zikrom, rukuje sa drugim klanjačima s njegove desne i lijeve strane, i kaže: „Tekabbelellahu“ (Da Allah primi).

Ispravno: da se klanjač, nakon farz namaza, zauzme i pozabavi propisanim zikrovima, a zatim nakon toga nema smetnje u rukovanju s onim koji je pored njega ako se s dotičnim nije rukovao nakon njegovog dolaska u džamiju. A što se tiče riječi „Tekabbelellahu“, ja nisam naišao na vjerodostojan hadis koji jasno ukazuje na tu stvar, pa je zbog toga preče da se te riječi ne izgovaraju.

Šezdeset i osma greška: klanjanje dva rekata tehijjetul-mesdžid, ili pritvrđenog sunneta, ili opće nafile, ili propuštenog sunneta, onda kada se počne učiti ikamet.

Ispravno: kada se počne učiti ikamet tada nije propisno da se klanja tehijjetul-mesdžid, ili pritvrđeni sunnet i slično. Međutim, ako bi čovjek klanjao tehijjetul-mesdžida ili pritvrđeni sunnet i otklanjao jedan rekat a zatim (muezin) počne učiti ikamet, tada će ovaj klanjač sažeti drugi rekat (tj. malo će ubrzati bez da našteti ruknovima i farzovima namaza) kako bi stigao na početni tekbir i prvi rekat far namaza. I da na taj način upotpuni svoju nafilu pa makar ona bila kratka je bolje nego li da je prekida.

Šezdeset i deveta greška: ciljano ostajanje u zadnjim ili srednjim saffovima i ostavljanje prvog saffa.

Ispravno: čežnja za prvim saffom i vođenje brige o tome, zato što je u tome velika nagrada. I tek kada se prvi saff skroz popuni i ne bude imalo igdje mjesta pa makar i mala praznina, onda se formira drugi saff i tako dalje.

Sedamdeseta greška: da se pritvrđeni sunnet nakon podnevskog, akšamskog i jacijskog farz namaza klanja odmah nakon što imam preda selam.

Ispravno: kada imam završi sa farz namazom i preda selam poželjno je da se i on i muktedija zauzmu izgovaranjem propisanog zikra koji se izgovaraju nakon farz namaza, pa kada budu završili sa zikrom, onda će klanjati pritvrđene sunnete kako bi stekli veliku nagradu.

Izvor: El-Kavlul-mubin (63, 64. str)
Prevod: Menhedž