Naslovnica Islam Brak i porodica Izgradnja doma || 10. savjet: Audioteka u tvom domu

Izgradnja doma || 10. savjet: Audioteka u tvom domu

165

U svakom domu zvučni uređaj može biti upotrebljavan u dobru i u zlu; pa na koji način ćemo ga upotrebljavati kako bi time postigli zadovoljstvo Allaha Uzvišenog?

Od sredstava koja ostvaruju taj cilj jeste: sačinjavanje audioteke u svom domu, koja sadrži dobar broj audio islamskih i korisnih predavanja, od učenjaka, karija, predavača, hatiba, i pripovjedača.

Uistinu, slušanje audio zapisa u kojem sadrži skrušeno učenje Kur'ana od strane nekih poznatih učača na teravih namazu, ima veliki uticaj na ukućane sa aspekta razumijevanja značenja ajeta, ili sa aspekta njihovog pamćenja koje je plod kontinuiranog slušanja. Također, i sa aspekta čuvanja njih slušanjem Kur'ana od slušanja šejtanskih stvari poput muzike i ostalih bestidnih govora, jer ne bi trebalo, a nit je ispravno, da se u sluhu i u prsima miješaju govor Milostivog i frula šejtana.

Koliko li je samo slušanje audio predavanja, koja sadrže fetve i smjernice, uticalo na islamsko obrazovanje ukućana i njihovo podučavanje raznim islamskim propisima, s kojima se svakodnevno susreću.

Od onoga što se u ovom poglavlju savjetuje i predlaže jeste slušanje fetvi, koje su sačuvane u audio zapisima, kao što su to fetve šejha Ibn Baza, šejha Muhammeda Nasirud-dina Albanija, šejha Muhammeda ibn El-Usejmina, šejha Saliha El-Fevzana, i drugih poznatih i u vjeri i znanju povjerljivih šejhova.

Neophodno je da muslimani vode brigu o tome od koga uzimaju fetve i smjernice, zato što je ovo vjera; stoga, dobro obratite pažnju i vidite od koga uzimate propise vaše vjere. Vjera se uzima od onoga koji je poznat po sljedećim osobinama: takvaluk, bogobojaznost, oslanjanje na sahih hadise, nepristrasno slijeđenje mezheba, vođenje šerijatskim dokazima i pridržavanje srednjeg puta bez pretjerivanja i popuštanja.

Slušanje onih predavača koji rade na osvješćenju ummeta, uspostavljanju dokaza, negiranju munkera (lošeg), je od važnih stvari u izgradnji ličnosti pojedinca u muslimanskoj kući.

Audio predavanja kao i predavača ima jako puno, važno je da musliman spozna znake i karakteristike ispravnog menhedža kod predavača, kako bi žudio za njegovim predavanjima, i osjećao smiraj i ugodnost u tome, a od tih znakove su:

• Da je on na akidi spašene skupine, ehlis-sunneta, pridržavajući se sunneta i kloneći se bidata, srednjeg menhedža, bez pretjerivanja ili popuštanja.

• Da se oslanja na vjerodostojne hadise, i čuva slabih i izmišljenih predaja.

• Da dobro poznaje stanja ljudi i stvarnost u ummetu, stavljajući lijek na pravo mjesto bolesti, i da ljudima nudi ono za čim najviše imaju potrebe.

• Da javno ispoljava i govori istinu koliko god je u stanju; i ne smije govoriti neistinu, niti udovoljavati hataru ljudi time izazivajući Allahovu srdžbu.

Vidjeli smo koliko su samo audio zapisi ostavili traga na djecu, bilo da se radi o njihovom učenju napamet kratkih sura slušajući kariju (učača Kur'ana) njihovog uzrasta, ili pamćenju dnevnih zikrova i dova, ili podučavanju islamskim adabima, i slično tome.

Zaista, lijep raspored audio kaseta (danas su audio kasete zamijenjene CD-ovima, USB flash uređajima, op.M) na policama olakšava dolazak do istih sa jedne strane, a sa druge ih čuva od kvarenja i dječijeg skrnavljenja. I neminovno moramo nastojati širiti korisne audio zapise i poklanjati ih, ili posuditi nekom drugom nakon što ih lično preslušamo. Isto tako, posjedovanje zvučnih uređaja u kuhinji je jako korisno za domaćicu, kao što je korisno posjedovati isti u spavaćoj sobi, koji s vremena na vrijeme može vrlo dobro poslužiti.

horizontalna linija

Autor: šejh Muhammed Salih El-Munedžid
Iz djela “40 savjeta kako popraviti dom”, četvrto poglavlje: Šerijatska edukacija u kući, str. 43.
Kompletan serijal na linku ovdje.
Prevod i priprema: Menhedž