Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Aziz bin Baz Kome se pišu dobra djela koje počini dijete?

Kome se pišu dobra djela koje počini dijete?

1086
Vremena za dovu

Pitanje: Da li se djela poput: namaza, hadždža i učenja Kur'ana, koja počini dijete koje nije punoljetno pišu njegovim roditeljima ili se ta djela računaju njemu?

Odgovor: Nagrada za dobra djela koja počini dijete koje nije punoljetno ide njemu, a ne njegovim roditeljima niti nekome drugom. Međutim, njegov roditelj će biti nagrađen zbog toga što ga je poučio dobrim djelima, uputio na njih i potpomogao ga u njima.

U Muslimovom Sahihu se spominje od Ibn-Abbasa, radijallahu te'ala ‘anhuma, da je neka žena podigla svoje dijete ka Allahovom poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, na Oprosnom hadždžu i upitala: “Allahov poslaniče! Ima li ovo dijete hadždž?” Odgovorio je: “Da, a tebi pripada nagrada.”

Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je pojasnio da djetetu pripada hadždž, kao i da će njegova majka biti nagrađena zbog svog hadždža sa svojim djetetom.

Sličan slučaj je i s drugim ljudima, ne samo roditeljem.

Tako nagrada pripada svakom onome ko učini bilo kakvo dobro djelo, kao da npr. čovjek poduči dobru siroče koje je pod njegovim skrbništvom ili nekoga od rodbine ili posluge ili bilo koga drugog od ljudi zbog riječi Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Ko ukaže na dobro, pripada mu nagrada kao i onome ko to dobro učini.” (Muslim) Kao i zbog toga što je u tome potpomaganje u dobru i bogobojaznosti, a Uzvišeni Allah za to nagrađuje.

Odgovorio: Bin Baz
Fetava islamijje, 4/526