Naslovnica Akida Na koje se sve načine postiže rizk?

Na koje se sve načine postiže rizk?

769
tefsir Kurana

Poznati mufessir i imam El-Kurtubi, rahimehullah, je u svom Tefsiru rekao sljedeće:

Postoji šest vrsta sebeba pomoću kojih se traži opskrba (rizk):

1 Najuzvišenija je opskrba kojom je opskrbljivan Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, a ona se ogleda u njegovim riječima: „Moja opskrba se nalazi ispod sjenke moga koplja, a poniženje i potčinjenost određena je onom ko se suprotstavi mojoj zapovijedi.” (bilježi ga Tirmizi i smatra ga vjerodostojnim)

Dakle, Allah je Svom Vjerovjesniku odredio da njegova opskrba bude u ličnom sticanju, zbog odlike sticanja opskrbe, te ga je izdvojio sa najboljom vrstom sticanja opskrbe, a to je sticanje putem borbe i savladavanja; i to je najplemenitije sticanje (opskrbe).

2 Da se čovjek hrani od onoga što su njegove ruke zaradile, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Najbolje što čovjek može pojesti je od onoga što su njegove ruke zaradile, i doista je Allahov Vjerovjesnik, Davud, jeo od onoga što je svojim rukama zaradio.“ (bilježi ga Buhari)

A u Kur'anu stoji: „I naučismo ga da izrađuje pancire za vas“,1 i prenosi se da je Isaa, alejhis-selam, jeo od onoga što je njegova majka zarađivala.

3 Da čovjek trguje, i to je bilo ono s čime su se bavili većina ashaba, radijellahu anhum, a pogotovo muhadžiri među njima. Propisanost trgovine se spominje na više mjesta u Kur'anu.

4 Da se čovjek bavi zemljoradnjom, i to smo već bili pojasnili u suri El-Bekara.

5 Da se čovjek bavi preslušavanjem i podučavanjem Kur'ana, te učenjem rukje, a i to smo, također, pojasnili u suri El-Fatiha.

6 Da uzima dobra (imetke) svijeta namjeravajući da ih plati. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko uzme dobra svijeta, namjeravajući da ih plati, Allah će ga pomoći da to plati, a ko uzme, namjeravajući da ih uništi, Allah će uništiti njega.“ (bilježi ga Buhari, a prenosi se od Ebu Hurejre, radijellahu anhu)

Izvor: Tefsir El-Kurtubi (10/160)
Preveo i uredio: Emir Krčo

Bilješka:

  1. El-Enbija, 80.