Naslovnica Islam Namaz Namaski vaktovi

Namaski vaktovi

495
islamski tekstovi, mudre izreke, šutnja

Kaže Uzvišeni Allah: ”…vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.” (En-Nisa’, 103.) tj. kada nastupi njegovo određeno vrijeme.

U tom smislu prenosi se da je Džibril, alejhis-selam, došao i Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, podučio namaskim vremenima, rekavši mu: ”Ustani i klanjaj!” Kada je sunce prešlo malo preko polovine neba ustao je i klanjao podne.

Zatim mu je došao kada je nastupila ikindija i rekao mu: ”Ustani i klanjaj!” Ustao je i klanjao ikindiju kada je sjena predmeta postala onoliko koliki su i oni sami.

Zatim mu je došao kada je nastupio akšam i rekao: ”Ustani i klanjaj!” Ustao je i klanjao akšam kada je sunce zašlo.

Zatim mu je došao kada je nastupila jacija i rekao mu: ”Ustani i klanjaj!” Ustao je i klanjao jaciju kada je nestalo tragova crvenila na nebu.

Zatim mu je došao kada je nastupilo sabahsko vrijeme, u sami osvit zore, (kada je klanjao sabah), zatim, ponovo sutradan u podne i rekao mu: ”Ustani i klanjaj!” Ustao je i klanjao podne kada je sjena predmeta onolika koliki su i sami oni.

Zatim mu je došao kada je nastupila ikindija i rekao mu: ”Ustani i klanjaj!” Ustao je i klanjao ikindiju kada je sjena predmeta postala duplo veća od njih samih.

Zatim mu je došao u akšamu isto vrijeme kao i prethodni dan – zatim u jacijsko doba iza ponoći ili kada je bila prošla polovina noći ili je rekao trećina noći, pa je tada klanjao jaciju.

Zatim mu je došao kada se bilo dobro razvidilo i rekao mu: ”Ustani i klanjaj!” Ustao je i klanjao sabah, a zatim mu rekao: ”Između ove dvije granice je vrijeme namaza” (tj. namasko vrijeme određenog namaza je vrijeme između prvog i drugog dolaska meleka Džibrila, op.M)

Hadis je hasen-sahih, Ebu Davud, 393 i Et-Tirmizi, 149. [ odlomak iz knjige “Namaz u islamu”]

Danas je određivanje namaskih vremena umnogome olakšano korištenjem vaktija. Od najpouzdanijih vaktija čiji se podaci poklapaju sa nastupanjem i završetkom namaskih vaktova prema hadisima Allahovog poslanika alejhisselam, je vaktija dostupna na sajtu vaktija.dev putem koje možete odrediti namasko vrijeme za sve veće gradove na Balkanu.