Naslovnica Edeb - Odgoj Odgoj duše Tajni grijesi

Tajni grijesi

653

Allahov Poslanik alejhi selam je rekao: “Doista će čovjek raditi djela koja su djela stanovnika Dženeta u onome što izgleda ljudima, a on će biti stanovnik vatre; i doista će čovjek činiti djela koja su djela stanovnika vatre u onome što izgleda ljudima, a on će biti stanovnik Dženeta”- imam Buharija u rivajetu kojeg on prenosi dodaje: “Zaista se djela cijene shodno završetcima.”

– Ibn Redžeb je rekao: “Poslanikove riječi ‘u onome što izgleda ljudima’ ukazuje da je unutrašnjost suprotna spoljašnjosti i uistinu loš završetak biva zbog nečeg lošeg kojeg rob taji unutar sebe, a što ljudi ne vide niti poznaju, ili ono dolazi od strane lošeg djela i slično tome. To je neka tajna i skrivena osobina koja obavezuje loš završetak prilikom dolaska smrti. A isto tako čovjek može nekad činiti djelo koje rade stanovnici vatre, a u svojoj unutrašnjosti posjeduje skrivenu osobinu koja je dobra i zatim mu preovlada ta osobina na kraju njegovog života pa mu obaveznim učini lijep završetak.”

– Abdulaziz bin Ebi Ruvad je ispričao sljedeći događaj: “Bio sam blizu nekog čovjeka prilikom smrti dok su ga bodrili da izgovori la ilahe illallah – i nije se uspjelo, jer bi rečeno da je on nevjernik te da je kao takav i umro. Ja sam se raspitao o njemu pa mi rekoše da je on bio notorna pijanica.” Od tada je Abdulaziz znao govoriti: “Bojte se grijeha jer su, doista, oni ti koji su ga upropastili.”

grijesi

Selefi su žestoko strahovali od lošeg završetka

– Sufjan je rekao nekom od dobrih ljudi: “Da li te je ikad rasplakalo to što Allah zna o tebi?” Taj čovjek mu je odgovorio: “Natjerao si me da se više nikad ne radujem.”
Sufjanova briga se znala žestoko povećavati pri pomisli na mogući loš kraj na dunjaluku, pa bi plakao i govorio: “Bojim se da sam upisan u Knjizi kao nesretnik i da mi iman ne bude oduzet prilikom smrti.”

Malik bin Dinar bi ostajao cijele noći držeći rukom bradu i govorio: “Gospodaru, Ti već znaš ko je stanovnik Dženeta, a ko stanovnik vatre, pa koja je od te dvije kuće Malikova kuća?!”

Trag i uticaj grijeha na srce

– Ebu Derda kaže: “Neka se svaki od vas boji da ga srca vjernika ne proklinju, a da on to i ne osjeti – to se dešava tako što griješi prema Allahu u tajnosti, a Allah ubaci u srca vjernika mržnju prema njemu.”

– Sulejman Et-Tejmij je rekao: “Zaista će čovjek učiniti neki grijeh u tajnosti, a zatim osvanuti noseći poniženje tog grijeha na sebi.”

– Neki su rekli: “Zaista rob učini neki grijeh u onome što je između njega i Allaha zatim dođe svojoj braći pa oni ugledaju trag tog grijeha na njemu. Ovo je jedan od najvećih dokaza o postojanju istinskog Gospodara Koji nagrađuje za djela pa makar ona bila poput atoma na dunjaluku prije ahireta, a kod Njega neće propasti djelo onoga ko ga uradi, a niti pomaže skrivanje i zastor od Njegove moći.”


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje