Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Nestajanje islama i nestanak Kur'ana sa stranica Mushafa i...

Predznak Sudnjeg dana: Nestajanje islama i nestanak Kur'ana sa stranica Mushafa i iz grudi

268

Jedan od predznaka Sudnjeg dana je i to da će nestajati dini-islam i da će prestati njegovo izučavanje i javno prakticiranje. Nastupit će takva smutnja i nered i neznanje da će se potpuno ostaviti post i namaz, a Kur'an će nestati iz prsa ljudi tako da neće ostati nijedan ajet na zemlji. Toliki će džehl (neznaboštvo, op.M) nastati da će stari ljudi govoriti: „Zatekli smo naše očeve da govore ove riječi ‘La ilahe illa Allah’, pa ih i mi govorimo.“

Ebu Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

line quotes

Nestat će islama kao što se izbriše ukras sa odjeće, tako da se neće znati ni šta je post, ni namaz, ni hadžski obred, ni sadaka. A uzdignut će se Kur'an u jednoj noći, tako da neće na zemlji ostati ni jedan ajet. I ostat će pojedini ljudi, starci i starice, koji će govoriti: ‘Zatekli smo naše očeve da govore ove riječi ‘La ilahe illaAllah’, pa ih i mi  govorimo.

Kada je Huzejfe, radijallahu anhu, ovaj hadis završio, začudiše se ljudi oko njega, a Silete ibn Zefer upita: “O Huzejfe, pa šta će im koristiti La ilahe illaAllah kada neće znati ni za post ni za sadaku ni obred?!” A Huzejfe se na njegovo pitanje zakrenu od njega, pa ovaj ponovo upita, a Huzejfe se ponovo zakrenu, pa mu treći put odgovori: “O Silete, spasit će ih od vatre!”1

“Nestajanje” znači doslovni nestanak tako da od islama neće ništa ostati, i nikakva njegova spoljnja obilježja se neće vidjeti među ljudima. A nestajanje poput “ukrasa na odjeći” bilo veza ili natpisa, koji nestaju i brišu se nakon čestog korištenja i pranja. A “uzdizanje Kur'ana” znači da će se uzdići i da će ga nestati iz prsi ljudi i iz knjiga, i to kada ga zapostave ljudi i kada ga ne budu učili i ne budu po njemu radili.

Ovaj predznak se još nije desio, a dini-islam se uveliko širi na mnogim mjestima, elhamdulillah.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješka:

1 Bilježi Ibn Madže u Es-Sunenu, El-Busejri navodi u Misbahu da hadis ima vjerodostojan lanac i povjerljive prenosioce. Hakim ga ocijenio vjerodostojnim po Muslimovim uvjetima.