Naslovnica Akida Sav uspjeh je u ruci Allaha Jedinog

Sav uspjeh je u ruci Allaha Jedinog

444
Vrijeme, Allah, islamske slike

Uzvišeni Allah kaže: A uspjeh moj zavisi samo od Allaha; u Njega se uzdam i Njemu se obraćam.”

– Šejh Es-Sadi komentariše:

A uspjeh moj zavisi samo od Allaha – ono što mi dolazi od uspjeha u činjenju dobra i udaljavanju od zla je samo od Allaha, a ne mojom snagom i moći.

U Njega se uzdam, tj. oslonio sam se na njega po pitanju mojih potreba i čvrsto sam ubjeđen da mi je On dovoljan;

i Njemu se obraćam, u izvršavanju onoga što mi je On naredio od ibadeta i u ovome je približavanje Njemu sa ostalim djelima hajra.

S ovim nabrojanim dvjema stvarima ispravno biva sve drugo kod roba: traženje pomoći od njegovog Gospodara i obraćanje Njemu: Pa obožavaj Ga i uzdaj se u Njega ili:‘Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć molimo.

– Ibn El-Kajim kaže:

Učeni su se složili u tome da je svako dobro u osnovi Allahov uspjeh koji je dat Njegovom robu; svako zlo je u osnovi Njegovo ostavljanje roba tj. prepuštanje roba samom sebi.

– Oni su složni u još nečemu: da je uspjeh da te Allah ne prepusti samom sebi. Poniženje je da te prepusti tvojoj duši, tj. da se ne miješa između roba i njegove duše.

Ključ uspjeha

Kako smo mogli zaključiti, svaki uspjeh je kod Allaha, a ne kod tebe; stoga je ključ uspjeha u dovi, poniznosti i iskrenom povratku, želji i strahu od Njega. Kada Allah želi dati ovaj ključ uspjeha svome robu, otvori mu vrata, ili suprotno kada ga udalji od ključa, vrata hajra ostaju zatvorena za roba.

Uzvišeni kaže: Onome koji udjeljuje i bogobojazan je. I ono najljepše smatra istinitim. Njemu ćemo put dobra olakšati.”

– Šejh Es-Sadi: “Onome koji udjeljuje” tj. ono što mu je naređeno od imovinskih ibadeta, poput zekata, kefareta, udjeljivanja sadake, davanje u dobrotvorne svrhe, fizičkih ibadeta poput namaza, posta i slično tome, kao i složenih ibadeta (sastavljenih od i imovinskih i fizičkih) poput hadža i umre i slično.

“i bogobojazan je”– u onome što mu je zabranjeno od grijeha i zabranjenih stvari.

“I ono najljepše smatra istinitim” – istinski vjeruje da “la ilahe ilalahu” na što šehadet ukazuje, bilo da se tiče akaida ili onoga što se odnosi na nagrade na ahiretu.

“Njemu ćemo put dobra olakšati” – Mi ćemo njemu olakšati sve što radi, bilo da čini hajr ili ostavlja šer. Razlog za to je što se rob potrudio i učinio što je mogao pa mu je Allah olakšao.

Vjerovjesnik alejhi selam kaže: “Kada Allah želi Svome robu hajr, On ga iskoristi” ashabi upitaše: “Allahov Poslaniče, a kako ga On iskoristi?” Poslanik alejhi selam odgovori: “Da mu uspjeh –  usmjeri ga u činjenju dobrih djela prije smrti.”

Poslanik alejhi selam dalje objašnjava: “… i doista je to lahko onome kome je Allah olakšao” – ovo je išaret za to da je sav uspjeh u ruci Allaha aze ve džel, pa kome Allah olakša uputu taj će se uputiti, a kome On to ne olakša nema mu pomoći.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučava: “Radite, jer svakom je olakšano ono zbog čega je stvoren, a što se tiče sretnih, njima će biti olakšano da čine djela sretnih, a što se, pak, nesretnika tiče, njima će biti olakšano da čine djela nesretnika” zatim je proučio ajet: “Onome koji udjeljuje i bogobojazan je. I ono najljepše smatra istinitim. Njemu ćemo put dobra olakšati.”

Poslanik alejhi selam bi govorio u svojim dovama: “Uputi me i olakšaj uputu.”  Allah aze ve džel je obavjestio o Svom Poslaniku Musau alejhi selam da je u dovi kazao: “Gospodaru moj učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj.”

– Ibn Omer radijellahu anhu bi dovio: “Allahu moj, olakšaj mi put dobra i udalji me od puta zla.”

Tajna uspjeha

– Imam Es-Saneani rahimehullah kaže:

Kada neko ko dovi spozna da je uspjeh u svim stvarima samo od Allaha, prekinuće da moli i traži od bilo koga mimo Njega, a molbu i traženje za potrebe će usmjeriti samo Njemu Uzvišenom i ovo je ono što Allah želi od ibadeta.

Znakovi uspjeha            

icon arrowUspjeh u činjenju dobrih svih djela uopšteno, bilo fizičkih, materijalnih ili koja se tiču govora.

icon arrowDa rob bude uspješan u pokajanju od grijeha, pa makar se oni ponavljali kod njega.

icon arrowOtvaranje vrata povratka i poniznosti Allahu azze ve džel u poteškoći, blagostanju i u svakoj situaciji.

icon arrowNadahnutost čvrstinom i ispravnošću u govoru, djelima i stavovima.

icon arrowDa rob bude uspješan, da mu je olakšan džihad i šehadet na Allahovom putu, jer, doista, to su dva najbolja dobra djela kojima se približava Allahu i stiču najveći položaji.

icon arrowDa se insan ne zanima s onim što ga se ne tiče kao što je zauzetost praćenjem i slušanjem vijesti o ljudima i onome šta su uradili, šta su pojeli i popili te da se petlja u stvari koje ne poznaje i sl.

icon arrow Da robu bude dat uspjeh u postizanju plemenitih osobina i lijepog ahlaka, čistoće u grudima, željenju i voljenju hajra svim vjernicima.

icon arrowDa robu bude dat uspjeh u vodjenju brige o Allahovoj Knjizi – Kur’anu učeći je sam i podučavajući njome druge kako je objasnio Poslanik alejhi selam: “Najbolji od vas je onaj ko se poduči Kur’anu i druge njemu podučava.”

icon arrowUspjeh u širenju hajra i pozivu ka Allahu i popravljanju stanja kod ljudi. Uistinu je ovo zadaća svih Vjerovjesnika i Poslanika – Uzvišeni kaže: “A ko ljepše govori od onoga koji poziva Allahu, čini dobra djela i kaže: ‘Doista sam ja musliman.'”

Znakovi poniženosti

icon arrowDa ti sve vrste pokornosti i ibadeta postanu teške i otežane pored tvog traganja za istim.

icon arrowDa ti nepokornost i grijesi postanu lahki  pored tvog strahovanja od istih.

icon arrowZatvaranje vrata povratka i poniznosti Allahu aze ve džel u svakoj situaciji.

Molimo Uzvišenog Allaha da nam – Svojom milošću i obiljem – podari lijep uspjeh, a utječemo se Njemu od loših odredbi i sudbina.

linija

Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje