Naslovnica Akida Propisanost zikra i njegova vrijednost

Propisanost zikra i njegova vrijednost

424

Vjerovatno nijednom muslimanu nije nepoznanica propisanost zikra, njegova vrijednost i bitnost.

Veoma je mnogo dokaza iz Kur'ana i Sunneta koji ukazuju na ovu činjenicu.

Uzvišeni Allah naređuje zikr i ta naredba obuhvata svako stanje i svako vrijeme.

Uzvišeni Allah Kaže: „O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite.”1

„Uzvišeni naređuje Svojim robovima da ga spominju zbog Njegovih blagodati i velikih darova, za što će imati ogromnu nagradu i lijep kraj.“2

Tumačeći ovaj ajet, Ibn Abbas, radijallahu anhuma, veli:

„Allah Svojim robovima nije propisao nijednu obavezu, a da njeno činjenje nije ograničio i precizirao, a Svoje robove ne kori ako tu obavezu ne mogu ispuniti, osim zikra.

Uzvišeni Allah nije stavio granicu do koje se zikr može činiti i nema opravdanja onaj kog a ne čini, osim osoba koja je prisiljena da ga ostavi.

On Uzvišeni veli:

A kada namaz završite, Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći.3

Spominjite Ga i danju i noću, i na kopnu i na moru, i kad ste na putovanju i kad ste u svome mjestu boravka, i kada ste siromašni i kada ste bogati, i kada ste zdravi i kada ste bolesni, i u tajnosti i u javnosti – i u svakoj situaciji.“4

I spominji Gospodara svoga ujutro i navečer u sebi, ponizno i sa strahopštovanjem.5

I često spominjite Gospodara svoga i hvali Ga krajem dana izjutra!6

Veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska, i veličaj Ga noću i poslije obavljanja molitvi.7

Isto tako i dokazi iz Sunneta na ovu temu su mnogobrojni.

Tirimizi bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:
„Allah je Jahji b. Zekerijjahu naredio petero, da to prakticira, a naredio je i Israelćanima da ih prakticiraju…

Između ostalog je kazao: ‘Naređujem vam da se sjećate i spominjete Allaha, a to vam je slično čovjeku čiji trag užurbano slijede neprijatelji, međutim, on se skloni i u sigurnu utvrdu i tako se zaštiti od njih. I čovjek se od šejtana može zaštititi samo spominjanjem Allaha.'“8

„Neka ti jezik stalno bude vlažan od zikrullaha (spominjanje Allaha).“9

Prenosi se od Aiše, radiallahu anha, da je kazala: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, činio je  zikr u svim situacijama.“10


Iz knjige “O Kur'anu i zikru – vjerovanje Bošnjaka između ispravnog i pogrešnog”, autora: mr. Jakuba Alagića
Priprema: Menhedž

Bilješke:

1 El-Ahzab, 41.
2 Tefsirul-Kur'anil-azim, 6/431.
3 En-Nisa, 103.
4 Tefsirul-Kur'anil-azim, 6/433.
5 El-E'araf, 205.
6 Alu Imran, 41.
7 Kaf, 39-40.
8 Bilježi ga Tirmizi, br. 2863, str. 640; Ahmed, 28/404, br. 17170; Hakim, 1/204, 362, 582, i ispravnim ga ocjenjuje, a sa njim se slaže i Zehebi.
9 Bilježi ga Tirmizi, br. 3375, str. 766; Ahmed, 29/226, br. 17680; Hakim, 1/672, koji kaće da mu je lanac prenosilaca ispravan, ali da ga Buhari i Muslim nisu zabilježili.
10 Biljeći ga Muslim, br. 373, str.163.