Naslovnica Edeb - Odgoj Važnost savjetovanje (nasihata) u životu umeta

Važnost savjetovanje (nasihata) u životu umeta

312
islamske teme

Uzvišeni Allah kaže: I koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.”

Vjerovjesnik alejhi selam je rekao: ‘Vjera je savjet’ – tri puta a prisutni upitaše: ‘Kome, o Allahov Poslaniče?’ a on odgovori: ‘Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama muslimana, i običnim ljudima.'” (Muslim)

Definicija nasihata: to je riječ s kojom se izražava želja za hajrom onome kome se upućuje nasihat.

El-Hasen El-Basri kaže: “Neki od ashaba Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem su rekli: ‘Tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša, ako želite, zakleću vam se Allahom da su Allahu od Njegovih robova najdraži oni koji umiljavaju Allaha Njegovim robovima i umiljavaju Allahove robove Allahu i koji po svijetu hodaju dijeleći savjete.'”

El-Fudajl bin Ijad kaže: “Kod nas nije dostigao visoki ugled onaj ko puno klanja i posti nafilu, nego onaj koji posjeduje darežljivu dušu, čista prsa i savjete za umet.”

Upitan je Ibn el-Mubarek koje je najbolje djelo, a on odgovorio: “Savjetovanje radi Allaha.”

Mamer kaže: “Govorilo se: ‘Tvoj najbolji savjetodavac od ljudi je onaj koji se boji Allaha po pitanju tebe.'”

A selefi su- kada bi nekom željeli uputiti savjet – držali vaz (govor) i savjetovali bi ga tajno; čak su neki od njih rekli da ko održi vaz odnosno savjetuje svog brata tajno i nasamo, to je onda nesihat, a ko mu održi vaz ispred ljudi, pa doista ga je on izgrdio i ukorio!

El-Fudajl kaže: “Vjernik prekriva i savjetuje, a grješnik otkriva i osramoćuje.”

Abdulaziz bin Ebi-Ruvad: “Bilo je među onima koji su bili prije vas onih kada bi neko od njih vidio nešto loše kod svoga brata, savjetovao bi ga blago i lijepo pa bi bio nagrađen za svoje savjetovanje; a zaista se desi da neko razotkrije svoga druga i otkrije njegove tajne pa ga tako rasrdi.”

Alija bin Ebi-Talib radijellahu anhu kaže: “Prvo što ćete ostaviti od džihada biće džihad vašim rukama, zatim džihad jezicima, a zatim džihad srcima; čije srce ne bude poznavalo dobro i negiralo zlo, stanje takvog čovjeka će biti teško i loše.”

Negiranje srcem

– Negiranje srcem je obaveza svakom muslimanu u svakom stanju, a što se tiče negiranja odnosno reagovanja rukom i jezikom tj. govorom to biva shodno mogućnostima.

– Ovo se opisuje u hadisu kojeg prenosi Ebu Bekr Es-Sidik radijellahu anhu, da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Nema ni jednog naroda u kome se počnu činiti grijesi a zatim oni budu u stanju da to promjene, pa ne promjene, a da ih Allah neće sve obuhvatiti kaznom.”

Edebi nasihata

 1. Da se time želi Allahovo džele šanuhu zadovoljstvo
 2. Da se savjetom ne želi osramotiti osoba kojoj se daje savjet.
 3. Da nasihat bude tajno – selefi su to radili nasamo, a ne pred ljudima
  4. Da savjetovanje bude s blagošću i edebom, kao što je rekao Vjerovjesnik alejhi selam: “Neće se blagost naći u nečemu a da ga ne uljepša, a niti će se istrgnuti iz nečega a da ga ne pokvari.”
  5. Odabiranje odgovarajućeg vremena za nasihat zato što onaj kome se želi uputiti nasihat nije uvjek spreman za primanje i prihvatanje nasihata. Nekad može biti obuzet tugom, srdžbom ili nečim drugim što će ga spriječiti da prihvati nasihat savjetodavca.
  6. Da radiš po tom nasihatu kojeg upućuješ ljudima.
  7. Saburanje na onome što te zadesi od ezijeta prilikom savjetovanja.

Naš moto: savjetuj svakog muslimana

Dragi moj brate: da li je tvoj moto da kada budeš ugledao neku grešku ili grijeh kod nekog od braće muslimana da mu se obratiš sa nasihatom; svejedno bilo to putem pisanja, poklanjanja nekog CD-a, ili na neki drugi način?

Kao dvije ruke

Šejuhul islam Ibn Tejmije rahimehullah je rekao: “Doista je vjernik za vjernika kao dvije ruke, jedna pere drugu.”


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje