Šejh Jusuf Barčić: Ko su stranci (garibi)

1576

Poslušajte ovaj jako poučan govor šejha Jusufa Barčića, Allah mu se smilovao!