Šejh Jusuf Barčić: Ko su stranci (garibi)

305

Poslušajte ovaj jako poučan govor šejha Jusufa Barčića, Allah mu se smilovao!